Gå direkt till sidans innehåll

Betesmark

Symbolen för målet ekosystem och biologisk mångfald
Mål 15 Ekosystem och biologisk mångfald
Indikator SDG.15.5

Betesmarker är viktiga livsmiljöer för odlingslandskapets biologiska mångfald. Minskar arealen försämras förutsättningarna för många av dess arter. Nyckeltalet följer upp miljökvalitetsmålet Ett rikt odlingslandskap, men även Ett rikt växt- och djurliv.

Andel av det aktuella områdets totala landareal som utgörs av betesmark

Datakälla: Jordbruksverket
Trend:
Utvecklingen går åt rätt håll Utvecklingen går åt rätt håll sedan 2011
Senaste värdet:
1,71 % (2022)
Utgångsvärde:
1,58 % (2011)

Kommentar

Betesmarken ser långsiktigt ut att öka i Lerums kommun, vilket är väldigt positivt. Andelen betesmark är högre än i hela Sverige, men något lägre än genomsnittet för pendlingskommuner.

Tillståndsklassning

Rad-id Färg Beskrivning Gräns

0

 Högt

>3,08 %

1

 Medel

0,49–3,08 %

2

 Lågt

<0,49 %

Uppdaterad: 2023-11-07