Gå direkt till sidans innehåll

Betesmark

Symbolen för målet ekosystem och biologisk mångfald
Mål 15 Ekosystem och biologisk mångfald
Indikator SDG. 15. 5

Betesmarker är viktiga livsmiljöer för odlingslandskapets biologiska mångfald. Minskar arealen försämras förutsättningarna för många av dess arter. Nyckeltalet följer upp miljökvalitetsmålet Ett rikt odlingslandskap, men även Ett rikt växt- och djurliv.

Andel av det aktuella områdets totala landareal som utgörs av betesmark

Datakälla: Jordbruksverket
Trend:
Utvecklingen går åt rätt håll Utvecklingen går åt rätt håll sedan 2011
Senaste värdet:
1,71 % (2022)
Utgångsvärde:
1,58 % (2011)

Kommentar

Betesmarken ser långsiktigt ut att öka i Lerums kommun, vilket är väldigt positivt. Andelen betesmark är högre än i hela Sverige, men något lägre än genomsnittet för pendlingskommuner.

Tillståndsklassning

Rad-id Färg Beskrivning Gräns

0

 Högt

>3,08 %

1

 Medel

0,49–3,08 %

2

 Lågt

<0,49 %

Uppdaterad: 2024-01-08