Gå direkt till sidans innehåll

Skyddad natur inlandsvatten

Symbolen för målet ekosystem och biologisk mångfald
Mål 15 Ekosystem och biologisk mångfald
Indikator SDG. 15. 4

Sjöar och vattendrag ska enligt nationella miljömål vara ekologiskt hållbara och deras livsmiljöer ska bevaras. Biologisk mångfald, kulturmiljövärden samt landskapets ekologiska och vattenhushållande funktion är centrala, precis som förutsättningarna för friluftsliv. Det är nödvändigt att öka takten i arbetet med att skydda vattenmiljöer för att vi ska nå både nationella mål och internationella åtaganden.

Andel skyddad natur inlandsvatten av total areal inlandsvatten i det geografiska området

Datakälla: SCB
Trend:
Utvecklingen går åt rätt håll Utvecklingen går åt rätt håll sedan 2014
Senaste värdet:
2,6 % (2022)
Utgångsvärde:
0,4 % (2014)

Kommentar

Andel vattenareal som är skyddad i Lerum har ökat mellan 2021 och 2022, vilket gör att Lerum nu hamnar på en medelnivå jämfört med andra kommuner. 2,6 procent av landarealen är skyddad natur, vilket är långt ifrån EU-målet om 30 procent skyddad natur.

Om statistiken

Inlandsvatten består av sjöar större än några 10-tal kvadratmeter samt vattendrag mer än 6 m breda. Med skyddad natur avses område inom nationalpark, naturreservat, naturvårdsområden och biotopskyddsområde.

Tillståndsklassning

Rad-id Färg Beskrivning Gräns

0

 Högt

>11,6 %

1

 Medel

1,2–11,6 %

2

 Lågt

<1,2 %

Uppdaterad: 2024-01-08