Gå direkt till sidans innehåll

Ekologiskt brukad åkermark

Symbolen för målet ekosystem och biologisk mångfald
Mål 15 Ekosystem och biologisk mångfald
Indikator SDG. 15. 2

Hållbara system för att producera livsmedel är viktigt för vår långsiktiga försörjning. Jordbruket ska bidra till att upprätthålla ekosystemen, stärka förmågan till klimatanpassning och successivt förbättra mark och jordkvaliteten. Ett viktigt steg i detta är att öka andel åkermark som odlas ekologiskt.

Andel ekologiskt odlad åkermark

Datakälla: Jordbruksverket
Trend:
Utvecklingen går åt rätt håll Utvecklingen går åt rätt håll sedan 2009
Senaste värdet:
27 % (2022)
Utgångsvärde:
6 % (2009)
Mål i Sveriges livsmedelsstrategi:
30 % (2030)

Kommentar

Från 2015 och fram tills nu har andelen åkermark som odlas ekologiskt ökat i kommunen från 5 procent till 27 procent. Ökningen innebär att Lerum nu är på god väg att nå målet i Sveriges livsmedelsstrategi om att 30 procent av jordbruksmarken ska vara ekologiskt brukad till 2030. Målet är uppsatt för total jordbruksareal medan endast åkermark mäts här.

Om statistiken

Indikatorn visar ekologiskt odlad åkermark vilket omfattar arealer omställd åkermark samt åkermark under omställning som brukas med ekologiska produktionsmetoder och som uppfyller kraven enligt Rådets förordning (EG) nr 834/2007 dividerat med total areal åkermark.

Uppdaterad: 2024-01-08