Gå direkt till sidans innehåll

Ekologiskt brukad åkermark

Symbolen för målet ekosystem och biologisk mångfald
Mål 15 Ekosystem och biologisk mångfald
Indikator SDG. 15. 2

Hållbara system för att producera livsmedel är viktigt för vår långsiktiga försörjning. Jordbruket ska bidra till att upprätthålla ekosystemen, stärka förmågan till klimatanpassning och successivt förbättra mark och jordkvaliteten. Ett viktigt steg i detta är att öka andel åkermark som odlas ekologiskt.

Andel ekologiskt odlad åkermark

Rad-id Mätområde Datum Värde (%)

0

Lerum

2009

6

1

Lerum

2010

6

2

Lerum

2011

4

3

Lerum

2012

6

4

Lerum

2013

5

5

Lerum

2014

5

6

Lerum

2015

5

7

Lerum

2016

12

8

Lerum

2017

14

9

Lerum

2018

14

10

Lerum

2019

22

11

Lerum

2020

17

12

Lerum

2021

24

13

Lerum

2022

27

14

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2009

16

15

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2010

17

16

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2011

20

17

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2012

20

18

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2013

21

19

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2014

21

20

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2015

21

21

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2016

23

22

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2017

24

23

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2018

26

24

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2019

26

25

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2020

27

26

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2021

27

27

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2022

27

28

Riket

2009

15

29

Riket

2010

17

30

Riket

2011

18

31

Riket

2012

18

32

Riket

2013

19

33

Riket

2014

15

34

Riket

2015

15

35

Riket

2016

17

36

Riket

2017

18

37

Riket

2018

19

38

Riket

2019

19

39

Riket

2020

20

40

Riket

2021

18

41

Riket

2022

18

42

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2009

10

43

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2010

13

44

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2011

11

45

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2012

13

46

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2013

15

47

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2014

15

48

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2015

12

49

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2016

13

50

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2017

12

51

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2018

12

52

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2019

13

53

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2020

14

54

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2021

15

55

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2022

14

Datakälla: Jordbruksverket

Kommentar

Från 2015 och fram tills nu har andelen åkermark som odlas ekologiskt ökat i kommunen från 5 procent till 27 procent. Ökningen innebär att Lerum nu är på god väg att nå målet i Sveriges livsmedelsstrategi om att 30 procent av jordbruksmarken ska vara ekologiskt brukad till 2030. Målet är uppsatt för total jordbruksareal medan endast åkermark mäts här.

Om statistiken

Indikatorn visar ekologiskt odlad åkermark vilket omfattar arealer omställd åkermark samt åkermark under omställning som brukas med ekologiska produktionsmetoder och som uppfyller kraven enligt Rådets förordning (EG) nr 834/2007 dividerat med total areal åkermark.

Uppdaterad: 2024-01-08