Gå direkt till sidans innehåll

Ekologiskt brukad åkermark

Symbolen för målet ekosystem och biologisk mångfald
Mål 15 Ekosystem och biologisk mångfald
Indikator SDG.15.2

Hållbara system för att producera livsmedel är viktigt för vår långsiktiga försörjning. Jordbruket ska bidra till att upprätthålla ekosystemen, stärka förmågan till klimatanpassning och successivt förbättra mark och jordkvaliteten. Ett viktigt steg i detta är att öka andel åkermark som odlas ekologiskt.

Andel ekologiskt odlad åkermark

Rad-id Mätområde Datum Värde (%)

0

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2009

16

1

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2010

17

2

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2011

20

3

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2012

20

4

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2013

21

5

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2014

21

6

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2015

21

7

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2016

23

8

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2017

24

9

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2018

26

10

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2019

26

11

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2020

27

12

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2021

27

13

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2022

27

14

Riket

2009

15

15

Riket

2010

17

16

Riket

2011

18

17

Riket

2012

18

18

Riket

2013

19

19

Riket

2014

15

20

Riket

2015

15

21

Riket

2016

17

22

Riket

2017

18

23

Riket

2018

19

24

Riket

2019

19

25

Riket

2020

20

26

Riket

2021

20

27

Riket

2022

20

28

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2009

10

29

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2010

13

30

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2011

11

31

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2012

13

32

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2013

15

33

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2014

15

34

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2015

12

35

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2016

13

36

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2017

12

37

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2018

12

38

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2019

13

39

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2020

14

40

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2021

15

41

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2022

14

42

Lerum

2009

6

43

Lerum

2010

6

44

Lerum

2011

4

45

Lerum

2012

6

46

Lerum

2013

5

47

Lerum

2014

5

48

Lerum

2015

5

49

Lerum

2016

12

50

Lerum

2017

14

51

Lerum

2018

14

52

Lerum

2019

22

53

Lerum

2020

17

54

Lerum

2021

24

55

Lerum

2022

27

Datakälla: Jordbruksverket

Kommentar

Från 2015 och fram tills nu har andelen åkermark som odlas ekologiskt ökat i kommunen från 5 procent till 27 procent. Ökningen innebär att Lerum nu är på god väg att nå målet i Sveriges livsmedelsstrategi om att 30 procent av jordbruksmarken ska vara ekologiskt brukad till 2030. Målet är uppsatt för total jordbruksareal medan endast åkermark mäts här.

Om statistiken

Indikatorn visar ekologiskt odlad åkermark vilket omfattar arealer omställd åkermark samt åkermark under omställning som brukas med ekologiska produktionsmetoder och som uppfyller kraven enligt Rådets förordning (EG) nr 834/2007 dividerat med total areal åkermark.

Uppdaterad: 2023-11-02