Gå direkt till sidans innehåll

Skyddad natur inlandsvatten

Symbolen för målet ekosystem och biologisk mångfald
Mål 15 Ekosystem och biologisk mångfald
Indikator SDG. 15. 4

Sjöar och vattendrag ska enligt nationella miljömål vara ekologiskt hållbara och deras livsmiljöer ska bevaras. Biologisk mångfald, kulturmiljövärden samt landskapets ekologiska och vattenhushållande funktion är centrala, precis som förutsättningarna för friluftsliv. Det är nödvändigt att öka takten i arbetet med att skydda vattenmiljöer för att vi ska nå både nationella mål och internationella åtaganden.

Andel skyddad natur inlandsvatten av total areal inlandsvatten i det geografiska området

Rad-id Mätområde Datum Värde (%)

0

Lerum

2014

0,4

1

Lerum

2015

0,4

2

Lerum

2016

0,4

3

Lerum

2017

0,4

4

Lerum

2018

0,4

5

Lerum

2019

0,4

6

Lerum

2020

0,4

7

Lerum

2021

0,4

8

Lerum

2022

2,6

9

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2014

13,1

10

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2015

13,1

11

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2016

13,2

12

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2017

13,3

13

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2018

13,2

14

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2019

13,3

15

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2020

13,3

16

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2021

13,9

17

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2022

13,8

18

Riket

2014

9,2

19

Riket

2015

9,2

20

Riket

2016

9,3

21

Riket

2017

9,5

22

Riket

2018

9,6

23

Riket

2019

9,7

24

Riket

2020

9,7

25

Riket

2021

9,8

26

Riket

2022

9,9

27

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2014

16,9

28

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2015

18,7

29

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2016

20,1

30

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2017

20,4

31

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2018

20,9

32

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2019

20,9

33

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2020

21,4

34

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2021

21,8

35

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2022

22,4

Datakälla: SCB

Kommentar

Andel vattenareal som är skyddad i Lerum har ökat mellan 2021 och 2022, vilket gör att Lerum nu hamnar på en medelnivå jämfört med andra kommuner. 2,6 procent av landarealen är skyddad natur, vilket är långt ifrån EU-målet om 30 procent skyddad natur.

Om statistiken

Inlandsvatten består av sjöar större än några 10-tal kvadratmeter samt vattendrag mer än 6 m breda. Med skyddad natur avses område inom nationalpark, naturreservat, naturvårdsområden och biotopskyddsområde.

Uppdaterad: 2024-01-08