Gå direkt till sidans innehåll

Slåtteräng

Symbolen för målet ekosystem och biologisk mångfald
Mål 15 Ekosystem och biologisk mångfald
Indikator SDG. 15. 6

En slåtteräng är en mark där man skördar allt som spontant växer, utan tillförsel av gödsel. Slåtterängar är viktiga livsmiljöer för odlingslandskapets biologiska mångfald. Minskar arealen försämras förutsättningarna för många av dess arter. Nyckeltalet följer upp miljökvalitetsmålet Ett rikt odlingslandskap, men också Ett rikt växt- och djurliv.

Andel av det aktuella områdets totala landareal som utgörs av slåtteräng

Rad-id Mätområde Datum Värde (%)

0

Lerum

2011

0,00

1

Lerum

2012

0,00

2

Lerum

2013

0,00

3

Lerum

2014

0,00

4

Lerum

2015

0,00

5

Lerum

2016

0,00

6

Lerum

2017

0,00

7

Lerum

2018

0,00

8

Lerum

2019

0,00

9

Lerum

2020

0,00

10

Lerum

2021

0,00

11

Lerum

2022

0,00

12

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2011

0,03

13

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2012

0,03

14

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2013

0,03

15

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2014

0,03

16

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2015

0,03

17

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2016

0,04

18

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2017

0,04

19

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2018

0,04

20

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2019

0,04

21

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2020

0,04

22

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2021

0,04

23

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2022

0,05

24

Riket

2011

0,02

25

Riket

2012

0,02

26

Riket

2013

0,02

27

Riket

2014

0,02

28

Riket

2015

0,02

29

Riket

2016

0,02

30

Riket

2017

0,02

31

Riket

2018

0,03

32

Riket

2019

0,03

33

Riket

2020

0,04

34

Riket

2021

0,04

35

Riket

2022

0,04

36

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2011

0,07

37

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2012

0,08

38

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2013

0,07

39

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2014

0,06

40

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2015

0,07

41

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2016

0,06

42

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2017

0,06

43

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2018

0,06

44

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2019

0,06

45

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2020

0,06

46

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2021

0,06

47

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2022

0,06

Datakälla: Jordbruksverket

Kommentar

I Lerums kommun finns inga slåtterängar, och därför heller ingen andel slåtteräng.

Uppdaterad: 2024-01-08