Gå direkt till sidans innehåll

Kursdeltagare i komvux med godkända betyg

Symbolen för målet god utbildning för alla
Mål 4 God utbildning för alla
Indikator SDG. 4. 10

Andel kursdeltagare i komvux som har avslutat kurs med godkända betyg

Rad-id Mätområde Datum Värde (%)

0

Lerum

2020

75,5

1

Lerum

2021

74,4

2

Lerum

2022

70,1

3

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2020

71,8

4

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2021

71,8

5

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2022

66,8

6

Riket

2020

68,6

7

Riket

2021

68,3

8

Riket

2022

65,1

9

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2020

69,5

10

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2021

69,4

11

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2022

68,2

Datakälla: Skolverket

Kommentar

Sedan 2020 har andelen som slutar komvux med godkända betyg minskat. Tidigare har andelen varit hög i Lerums kommun men 2022 var andelen medelhög i jämförelse med andra kommuner i Sverige. Andelen är fortfarande högre än genomsnittet för kommuner i Västra Götalands län.

Om statistiken

Kursdeltagare som läst orienteringskurser, samt kursdeltagare vars kurser fortsätter under nästa kalenderår är exkluderade ur nämnaren. En kursdeltagare kan räknas flera gånger om hen deltagit i mer än en kurs under perioden. Avser lägeskommun.

Uppdaterad: 2024-01-08