Gå direkt till sidans innehåll

Behörighet till yrkesprogram

Symbolen för målet god utbildning för alla
Mål 4 God utbildning för alla
Indikator SDG. 4. 2

För att ha gymnasiebehörighet till ett yrkesprogram krävs godkända betyg i svenska eller svenska som andraspråk, engelska och matematik och i minst fem andra ämnen från grundskolan.

Andel elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram

Datakälla: SCB och Skolverket
Trend:
Ingen tydlig trendutveckling Ingen tydlig trendutveckling sedan 1998
Senaste värdet:
87,2 % (2022)
Utgångsvärde:
96,0 % (1998)

Kommentar

I Lerum har drygt 87 procent av eleverna som går ut grundskolan behörighet till yrkesprogram, vilket är högre än den nationella nivån. Något större andel flickor än pojkar har behörighet i årskurs nio.

Om statistiken

Fram till och med 2011 krävdes godkända betyg i svenska eller svenska som andraspråk, engelska och matematik för att uppnå lägsta behörighet till gymnasiet. Indikatorn avser elever folkbokförda i kommunen och läsår. Elever med okänd bakgrund ingår inte.

Tillståndsklassning

Rad-id Färg Beskrivning Gräns

0

 Högt

>88,5 %

1

 Medel

79,7–88,5 %

2

 Lågt

<79,7 %

Uppdaterad: 2023-09-08