Gå direkt till sidans innehåll

Barn i förskola

Symbolen för målet god utbildning för alla
Mål 4 God utbildning för alla
Indikator SDG.4.1

Till 2030 ska vi säkerställa att alla flickor och pojkar har tillgång till förskola av god kvalitet som ger omvårdnad och förbereder dem för att börja grundskolan.

Andel barn 1-5 år inskrivna i förskola

Datakälla: Skolverket och SCB
Trend:
Utvecklingen går åt rätt håll Utvecklingen går åt rätt håll sedan 2000
Senaste värdet:
87,3 % (2022)
Utgångsvärde:
67,1 % (2000)

Kommentar

Över längre tid har det skett en ökning i andelen av barn som går i förskola i Lerums kommun. Utvecklingen följer den nationella trenden, även om andelen är något högre i Lerum.

Om statistiken

Indikatorn visar andelen av barn i åldrarna 1-5 år som går i förskola, och avser alla förskolor i kommunen oavsett regi.

Tillståndsklassning

Rad-id Färg Beskrivning Gräns

0

 Högt

>88,7 %

1

 Medel

84,0–88,7 %

2

 Lågt

<84,0 %

Uppdaterad: 2023-09-08