Gå direkt till sidans innehåll

Trygga elever i åk 8

Symbolen för målet god utbildning för alla
Mål 4 God utbildning för alla
Indikator SDG. 4. 8

Alla elever har rätt till en trygg skolmiljö, och det är också en förutsättning för att eleverna ska kunna fokusera på undervisningen och lyckas i skolan. Upplevelsen av trygghet varierar även stort mellan olika skolor. Det är viktigt att personalen är lyhörd för elevernas upplevelser och ett målmedvetet arbete mot kränkningar.

Andel elever i åk 8 som känner sig "Helt och hållet" eller "Till stor del" trygga i skolan

Datakälla: Skolinspektionens elevenkät
Trend:
Ingen tydlig trendutveckling Ingen tydlig trendutveckling sedan 2022
Senaste värdet:
77,2 % (2023)
Utgångsvärde:
77,2 % (2022)

Kommentar

Tre fjärdedelar av eleverna i kommunen uppger att de känner sig helt eller till stor del trygga i skolan. Jämfört med andra kommuner är det en medelhög andel.

Om statistiken

Antal som svarat "Helt och hållet" eller "Till stor del" på frågan: "Känner du dig trygg i skolan?" dividerat på totala antalet svarande på frågan i Skolinspektionens elevenkät för åk 8. Skolinspektionens elevenkät genomförs vartannat år i hälften av landets kommuner, så under en cykel över två år deltar alla skolor i landet. För data på kommunnivå avser uppgifterna enbart elever i kommunala skolor i den aktuella kommunen, medan uppgifterna för riket även inkluderar skolor med annan huvudman.

Tillståndsklassning

Rad-id Färg Beskrivning Gräns

0

 Högt

>82 %

1

 Medel

74,3–82 %

2

 Lågt

<74,3 %

Uppdaterad: 2024-01-08