Gå direkt till sidans innehåll

Äldre kvinnors mediannettoinkomst

Symbolen för jämställdhet
Mål 5 Jämställdhet
Indikator SDG. 5. 5

I Sverige har män både högre förvärvinkomster och högre kapitalinkomster än kvinnor. Det har flera faktorer, såsom att kvinnor oftare arbetar inom yrken med låg inkomst och arbetar mer deltid än män. Kvinnor har dessutom större sjukfrånvaro och barnrelaterad frånvaro. Eftersom det tidigare varit ännu större skillnader i inkomst och pensionsgrundande inkomst är äldre kvinnor i en ännu mer utsatt situation.

Kvinnors (65+) disponibla mediannettoinkomst som andel av mäns (65+) disponibla mediannettoinkomst

Rad-id Geografiskt område Senaste värdet (%) Datum

0

Riket

 74

2021

1

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

 72

2021

2

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

 71

2021

3

Lerum

 67

2021

Datakälla: SCB

Kommentar

Äldre kvinnors mediannettoinkomst har närmat sig de äldre männens sedan år 2000, och ser ut att fortsätta i en positiv riktning. Jämfört med andra kommuner i Sverige ligger Lerum på en låg jämställdhet inom kvinnors inkomst jämfört med männens bland befolkningen över 65 år.

Om statistiken

Sammanräknad förvärvsinkomst är summan av inkomst av tjänst och inkomst av näringsverksamhet. Den sammanräknade förvärvsinkomsten består av de sammanlagda löpande skattepliktiga inkomsterna, vilket avser inkomster från anställning, företagande, pension, sjukpenning och andra skattepliktiga transfereringar. I sammanräknad förvärvsinkomst ingår inte inkomst av kapital.

Tillståndsklassning

Rad-id Färg Beskrivning Gräns

0

 Högt

>76 %

1

 Medel

71–76 %

2

 Lågt

<71 %

Uppdaterad: 2024-01-08