Gå direkt till sidans innehåll

Äldre kvinnors mediannettoinkomst

Symbolen för jämställdhet
Mål 5 Jämställdhet
Indikator SDG. 5. 5

I Sverige har män både högre förvärvinkomster och högre kapitalinkomster än kvinnor. Det har flera faktorer, såsom att kvinnor oftare arbetar inom yrken med låg inkomst och arbetar mer deltid än män. Kvinnor har dessutom större sjukfrånvaro och barnrelaterad frånvaro. Eftersom det tidigare varit ännu större skillnader i inkomst och pensionsgrundande inkomst är äldre kvinnor i en ännu mer utsatt situation.

Kvinnors (65+) disponibla mediannettoinkomst som andel av mäns (65+) disponibla mediannettoinkomst

Rad-id Mätområde Datum Värde (%)

0

Lerum

2000

52

1

Lerum

2001

53

2

Lerum

2002

55

3

Lerum

2003

58

4

Lerum

2004

60

5

Lerum

2005

61

6

Lerum

2006

62

7

Lerum

2007

63

8

Lerum

2008

63

9

Lerum

2009

63

10

Lerum

2010

64

11

Lerum

2011

66

12

Lerum

2012

66

13

Lerum

2013

66

14

Lerum

2014

66

15

Lerum

2015

65

16

Lerum

2016

66

17

Lerum

2017

66

18

Lerum

2018

65

19

Lerum

2019

66

20

Lerum

2020

66

21

Lerum

2021

67

22

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2000

56

23

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2001

58

24

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2002

59

25

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2003

66

26

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2004

67

27

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2005

67

28

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2006

67

29

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2007

68

30

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2008

68

31

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2009

69

32

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2010

69

33

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2011

71

34

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2012

71

35

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2013

71

36

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2014

71

37

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2015

71

38

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2016

71

39

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2017

71

40

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2018

71

41

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2019

71

42

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2020

72

43

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2021

72

44

Riket

2000

61

45

Riket

2001

62

46

Riket

2002

63

47

Riket

2003

67

48

Riket

2004

68

49

Riket

2005

68

50

Riket

2006

69

51

Riket

2007

69

52

Riket

2008

70

53

Riket

2009

70

54

Riket

2010

71

55

Riket

2011

72

56

Riket

2012

72

57

Riket

2013

72

58

Riket

2014

73

59

Riket

2015

73

60

Riket

2016

73

61

Riket

2017

73

62

Riket

2018

73

63

Riket

2019

74

64

Riket

2020

74

65

Riket

2021

74

66

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2000

59

67

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2001

60

68

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2002

61

69

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2003

64

70

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2004

65

71

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2005

65

72

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2006

66

73

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2007

66

74

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2008

67

75

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2009

68

76

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2010

68

77

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2011

69

78

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2012

69

79

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2013

69

80

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2014

70

81

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2015

70

82

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2016

70

83

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2017

70

84

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2018

70

85

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2019

70

86

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2020

71

87

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2021

71

Datakälla: SCB

Kommentar

Äldre kvinnors mediannettoinkomst har närmat sig de äldre männens sedan år 2000, och ser ut att fortsätta i en positiv riktning. Jämfört med andra kommuner i Sverige ligger Lerum på en låg jämställdhet inom kvinnors inkomst jämfört med männens bland befolkningen över 65 år.

Om statistiken

Sammanräknad förvärvsinkomst är summan av inkomst av tjänst och inkomst av näringsverksamhet. Den sammanräknade förvärvsinkomsten består av de sammanlagda löpande skattepliktiga inkomsterna, vilket avser inkomster från anställning, företagande, pension, sjukpenning och andra skattepliktiga transfereringar. I sammanräknad förvärvsinkomst ingår inte inkomst av kapital.

Uppdaterad: 2024-01-08