Gå direkt till sidans innehåll

Äldre kvinnors mediannettoinkomst

Symbolen för jämställdhet
Mål 5 Jämställdhet
Indikator SDG.5.5

I Sverige har män både högre förvärvinkomster och högre kapitalinkomster än kvinnor. Det har flera faktorer, såsom att kvinnor oftare arbetar inom yrken med låg inkomst och arbetar mer deltid än män. Kvinnor har dessutom större sjukfrånvaro och barnrelaterad frånvaro. Eftersom det tidigare varit ännu större skillnader i inkomst och pensionsgrundande inkomst är äldre kvinnor i en ännu mer utsatt situation.

Kvinnors (65+) disponibla mediannettoinkomst som andel av mäns (65+) disponibla mediannettoinkomst

Rad-id Mätområde Datum Värde (%)

0

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2000

56

1

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2001

58

2

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2002

59

3

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2003

66

4

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2004

67

5

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2005

67

6

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2006

67

7

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2007

68

8

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2008

68

9

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2009

69

10

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2010

69

11

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2011

71

12

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2012

71

13

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2013

71

14

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2014

71

15

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2015

71

16

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2016

71

17

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2017

71

18

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2018

71

19

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2019

71

20

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2020

72

21

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2021

72

22

Riket

2000

61

23

Riket

2001

62

24

Riket

2002

63

25

Riket

2003

67

26

Riket

2004

68

27

Riket

2005

68

28

Riket

2006

69

29

Riket

2007

69

30

Riket

2008

70

31

Riket

2009

70

32

Riket

2010

71

33

Riket

2011

72

34

Riket

2012

72

35

Riket

2013

72

36

Riket

2014

73

37

Riket

2015

73

38

Riket

2016

73

39

Riket

2017

73

40

Riket

2018

73

41

Riket

2019

74

42

Riket

2020

74

43

Riket

2021

74

44

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2000

59

45

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2001

60

46

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2002

61

47

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2003

64

48

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2004

65

49

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2005

65

50

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2006

66

51

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2007

66

52

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2008

67

53

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2009

68

54

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2010

68

55

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2011

69

56

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2012

69

57

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2013

69

58

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2014

70

59

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2015

70

60

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2016

70

61

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2017

70

62

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2018

70

63

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2019

70

64

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2020

71

65

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2021

71

66

Lerum

2000

52

67

Lerum

2001

53

68

Lerum

2002

55

69

Lerum

2003

58

70

Lerum

2004

60

71

Lerum

2005

61

72

Lerum

2006

62

73

Lerum

2007

63

74

Lerum

2008

63

75

Lerum

2009

63

76

Lerum

2010

64

77

Lerum

2011

66

78

Lerum

2012

66

79

Lerum

2013

66

80

Lerum

2014

66

81

Lerum

2015

65

82

Lerum

2016

66

83

Lerum

2017

66

84

Lerum

2018

65

85

Lerum

2019

66

86

Lerum

2020

66

87

Lerum

2021

67

Datakälla: SCB

Kommentar

Äldre kvinnors mediannettoinkomst har närmat sig de äldre männens sedan år 2000, och ser ut att fortsätta i en positiv riktning. Jämfört med andra kommuner i Sverige ligger Lerum på en låg jämställdhet inom kvinnors inkomst jämfört med männens bland befolkningen över 65 år.

Om statistiken

Sammanräknad förvärvsinkomst är summan av inkomst av tjänst och inkomst av näringsverksamhet. Den sammanräknade förvärvsinkomsten består av de sammanlagda löpande skattepliktiga inkomsterna, vilket avser inkomster från anställning, företagande, pension, sjukpenning och andra skattepliktiga transfereringar. I sammanräknad förvärvsinkomst ingår inte inkomst av kapital.

Uppdaterad: 2023-11-06