Gå direkt till sidans innehåll

Anmälda misshandelsbrott mot kvinnor

Symbolen för jämställdhet
Mål 5 Jämställdhet
Indikator SDG. 5. 6

Misshandelsbrott mot kvinnor begås i stor utstärckning, 80 procent, av en bekant. För män är det 42 procent. Det betyder att kvinnor i högre utsträckning är utsatta för våld i nära relationer. Mörkertalet är stort och Brottsförebyggande rådet uppskattar att omkring 80 procent av våldet mot kvinnor i nära relationer aldrig polisanmäls. Statistiken redovisas efter den kommun där brottet har begåtts.

Anmälda misshandelsbrott (inkl. grov) mot kvinna 18 år eller äldre, inomhus, närstående genom parrelation i kommunen

Datakälla: BRÅ och SCB
Trend:
Utvecklingen går åt rätt håll Utvecklingen går åt rätt håll sedan 2009
Senaste värdet:
28 stycken/100 000 inv (2022)
Utgångsvärde:
78 stycken/100 000 inv (2009)

Kommentar

Anmälda misshandelsbrott mot kvinnor ser ut att minska i Lerums kommun, en utveckling som syns i stora delar av Sverige. Det är viktigt att komma ihåg att statistiken baseras på anmälningar medan mörkertalet antas vara stort. Jämfört med genomsnittet för länet och kommungruppen, samt statistiken för Sverige, har Lerum låga siffror av anmälda misshandelsbrott mot kvinnor.

Uppdaterad: 2024-01-08