Gå direkt till sidans innehåll

Anmälda misshandelsbrott mot kvinnor

Symbolen för jämställdhet
Mål 5 Jämställdhet
Indikator SDG. 5. 6

Misshandelsbrott mot kvinnor begås i stor utstärckning, 80 procent, av en bekant. För män är det 42 procent. Det betyder att kvinnor i högre utsträckning är utsatta för våld i nära relationer. Mörkertalet är stort och Brottsförebyggande rådet uppskattar att omkring 80 procent av våldet mot kvinnor i nära relationer aldrig polisanmäls. Statistiken redovisas efter den kommun där brottet har begåtts.

Anmälda misshandelsbrott (inkl. grov) mot kvinna 18 år eller äldre, inomhus, närstående genom parrelation i kommunen

Rad-id Mätområde Datum Värde (stycken/100 000 inv)

0

Lerum

2009

78

1

Lerum

2010

75

2

Lerum

2011

90

3

Lerum

2012

74

4

Lerum

2013

71

5

Lerum

2014

116

6

Lerum

2015

67

7

Lerum

2016

47

8

Lerum

2017

31

9

Lerum

2018

40

10

Lerum

2019

31

11

Lerum

2020

63

12

Lerum

2021

58

13

Lerum

2022

28

14

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2009

83

15

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2010

99

16

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2011

87

17

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2012

98

18

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2013

103

19

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2014

110

20

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2015

106

21

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2016

85

22

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2017

71

23

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2018

76

24

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2019

48

25

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2020

77

26

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2021

78

27

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2022

79

28

Riket

2009

124

29

Riket

2010

132

30

Riket

2011

132

31

Riket

2012

135

32

Riket

2013

131

33

Riket

2014

140

34

Riket

2015

141

35

Riket

2016

104

36

Riket

2017

100

37

Riket

2018

113

38

Riket

2019

74

39

Riket

2020

114

40

Riket

2021

109

41

Riket

2022

107

42

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2009

113

43

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2010

125

44

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2011

111

45

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2012

109

46

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2013

110

47

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2014

116

48

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2015

117

49

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2016

81

50

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2017

84

51

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2018

91

52

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2019

61

53

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2020

90

54

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2021

97

55

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2022

94

Datakälla: BRÅ och SCB

Kommentar

Anmälda misshandelsbrott mot kvinnor ser ut att minska i Lerums kommun, en utveckling som syns i stora delar av Sverige. Det är viktigt att komma ihåg att statistiken baseras på anmälningar medan mörkertalet antas vara stort. Jämfört med genomsnittet för länet och kommungruppen, samt statistiken för Sverige, har Lerum låga siffror av anmälda misshandelsbrott mot kvinnor.

Uppdaterad: 2024-01-08