Gå direkt till sidans innehåll

Anmälda misshandelsbrott mot kvinnor

Symbolen för jämställdhet
Mål 5 Jämställdhet
Indikator SDG.5.6

Misshandelsbrott mot kvinnor begås i stor utstärckning, 80 procent, av en bekant. För män är det 42 procent. Det betyder att kvinnor i högre utsträckning är utsatta för våld i nära relationer. Mörkertalet är stort och Brottsförebyggande rådet uppskattar att omkring 80 procent av våldet mot kvinnor i nära relationer aldrig polisanmäls. Statistiken redovisas efter den kommun där brottet har begåtts.

Anmälda misshandelsbrott (inkl. grov) mot kvinna 18 år eller äldre, inomhus, närstående genom parrelation i kommunen

Rad-id Mätområde Datum Värde (stycken/100 000 inv)

0

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2009

83

1

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2010

99

2

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2011

87

3

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2012

98

4

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2013

103

5

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2014

110

6

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2015

106

7

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2016

85

8

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2017

71

9

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2018

76

10

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2019

48

11

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2020

77

12

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2021

78

13

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2022

79

14

Riket

2009

124

15

Riket

2010

132

16

Riket

2011

132

17

Riket

2012

135

18

Riket

2013

131

19

Riket

2014

140

20

Riket

2015

141

21

Riket

2016

104

22

Riket

2017

100

23

Riket

2018

113

24

Riket

2019

74

25

Riket

2020

114

26

Riket

2021

109

27

Riket

2022

107

28

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2009

113

29

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2010

125

30

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2011

111

31

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2012

109

32

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2013

110

33

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2014

116

34

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2015

117

35

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2016

81

36

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2017

84

37

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2018

91

38

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2019

61

39

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2020

90

40

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2021

97

41

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2022

94

42

Lerum

2009

78

43

Lerum

2010

75

44

Lerum

2011

90

45

Lerum

2012

74

46

Lerum

2013

71

47

Lerum

2014

116

48

Lerum

2015

67

49

Lerum

2016

47

50

Lerum

2017

31

51

Lerum

2018

40

52

Lerum

2019

31

53

Lerum

2020

63

54

Lerum

2021

58

55

Lerum

2022

28

Datakälla: BRÅ och SCB

Kommentar

Anmälda misshandelsbrott mot kvinnor ser ut att minska i Lerums kommun, en utveckling som syns i stora delar av Sverige. Det är viktigt att komma ihåg att statistiken baseras på anmälningar medan mörkertalet antas vara stort. Jämfört med genomsnittet för länet och kommungruppen, samt statistiken för Sverige, har Lerum låga siffror av anmälda misshandelsbrott mot kvinnor.

Uppdaterad: 2023-11-06