Gå direkt till sidans innehåll

Föräldrapenningsdagar

Symbolen för jämställdhet
Mål 5 Jämställdhet
Indikator SDG.5.2

När föräldraförsäkringen startade i Sverige 1974 tog kvinnor ut 99,5 procent av föräldrapenningsdagarna, och utvecklingen mot att dela lika på föräldrapenningen går långsamt. Att inte dela lika på föräldraledigheten har konsekvenser på jämställdheten på arbetsmarknaden och undersökningar har även visat att män som har tagit ut en större del av föräldraledigheten också tar ett större ansvar för hem och barn. Dessutom säger FN:s barnkonvention att barn har rätt till omsorg från båda sina föräldrar.

Andel av föräldrapenning (sett till antal nettodagar) som män tar ut

Rad-id Geografiskt område Senaste värdet (%) Datum

0

Lerum

 33

2022

1

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

 31

2022

2

Riket

 30

2022

3

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

 29

2022

Datakälla: Försäkringskassan

Kommentar

Män i Lerum har sedan början av 2000-talet tagit ut större och större andel av föräldrapenningen. De senaste åren har andelen legat på 33 procent, vilket är högre än andelen som män i riket, länet och liknande kommuner tar ut.

Om statistiken

Från den 1 januari 2014 infördes nya bestämmelser inom föräldrapenningen. Bestämmelserna innebär bland annat att antalet dagar på de olika ersättningsnivåerna fördelas jämnt mellan föräldrarna. Från den 1 januari 2016 utökades antalet reserverade dagar för respektive förälder från 60 till 90 dagar.

Uppdaterad: 2023-04-20