Gå direkt till sidans innehåll

Heltidsarbetande inom kommunen

Symbolen för jämställdhet
Mål 5 Jämställdhet
Indikator SDG. 5. 1

Heltidsarbete är viktigt för att vara självförsörjande och öka sin pension, A-kassa och socialförsäkringar. Eftersom det är betydligt fler kvinnor som arbetar deltid är heltidsarbete en viktig jämställdhetsfråga.

Andel heltidsarbetande av totalt sysselsatta inom kommunen

Rad-id Kön Senaste värdet (%) Datum

0

Män

 79

2022

1

Totalt

 69

2022

2

Kvinnor

 67

2022

Datakälla: SKL:s personal- och lönestatistik

Kommentar

Precis som i hela Sverige arbetar fler män än kvinnor i Lerums kommun heltid. Totalt sett är det lägre andel heltidsarbetande av de sysselsatta i kommunen än i riket som helhet. Ingen större förändring går att se i statistiken över tid.

Om statistiken

Indikatorn avser alla kommunalt anställda i november månad med månadslön. Anställda inom kommunalförbund/kommunala bolag ingår inte.

Tillståndsklassning

Rad-id Färg Beskrivning Gräns

0

 Högt

>75 %

1

 Medel

65–75 %

2

 Lågt

<65 %

Uppdaterad: 2023-09-19