Gå direkt till sidans innehåll

Heltidsarbetande inom kommunen

Symbolen för jämställdhet
Mål 5 Jämställdhet
Indikator SDG. 5. 1

Heltidsarbete är viktigt för att vara självförsörjande och öka sin pension, A-kassa och socialförsäkringar. Eftersom det är betydligt fler kvinnor som arbetar deltid är heltidsarbete en viktig jämställdhetsfråga.

Andel heltidsarbetande av totalt sysselsatta inom kommunen

Rad-id Mätområde Datum Värde (%)

0

Totalt

2009

66

1

Totalt

2010

66

2

Totalt

2011

63

3

Totalt

2012

63

4

Totalt

2013

64

5

Totalt

2014

58

6

Totalt

2015

61

7

Totalt

2016

62

8

Totalt

2017

62

9

Totalt

2018

66

10

Totalt

2019

66

11

Totalt

2020

66

12

Totalt

2021

67

13

Totalt

2022

69

14

Män

2009

84

15

Män

2010

82

16

Män

2011

80

17

Män

2012

81

18

Män

2013

81

19

Män

2014

74

20

Män

2015

78

21

Män

2016

76

22

Män

2017

77

23

Män

2018

80

24

Män

2019

80

25

Män

2020

78

26

Män

2021

78

27

Män

2022

79

28

Kvinnor

2009

61

29

Kvinnor

2010

63

30

Kvinnor

2011

59

31

Kvinnor

2012

59

32

Kvinnor

2013

59

33

Kvinnor

2014

54

34

Kvinnor

2015

57

35

Kvinnor

2016

58

36

Kvinnor

2017

58

37

Kvinnor

2018

62

38

Kvinnor

2019

63

39

Kvinnor

2020

63

40

Kvinnor

2021

64

41

Kvinnor

2022

67

Datakälla: SKL:s personal- och lönestatistik

Kommentar

Precis som i hela Sverige arbetar fler män än kvinnor i Lerums kommun heltid. Totalt sett är det lägre andel heltidsarbetande av de sysselsatta i kommunen än i riket som helhet. Ingen större förändring går att se i statistiken över tid.

Om statistiken

Indikatorn avser alla kommunalt anställda i november månad med månadslön. Anställda inom kommunalförbund/kommunala bolag ingår inte.

Uppdaterad: 2023-09-19