Gå direkt till sidans innehåll

Heltidsarbetande inom kommunen

Symbolen för jämställdhet
Mål 5 Jämställdhet
Indikator SDG.5.1

Heltidsarbete är viktigt för att vara självförsörjande och öka sin pension, A-kassa och socialförsäkringar. Eftersom det är betydligt fler kvinnor som arbetar deltid är heltidsarbete en viktig jämställdhetsfråga.

Andel heltidsarbetande av totalt sysselsatta inom kommunen

Rad-id Mätområde Datum Värde (%)

0

Män

2009

84

1

Män

2010

82

2

Män

2011

80

3

Män

2012

81

4

Män

2013

81

5

Män

2014

74

6

Män

2015

78

7

Män

2016

76

8

Män

2017

77

9

Män

2018

80

10

Män

2019

80

11

Män

2020

78

12

Män

2021

78

13

Män

2022

79

14

Kvinnor

2009

61

15

Kvinnor

2010

63

16

Kvinnor

2011

59

17

Kvinnor

2012

59

18

Kvinnor

2013

59

19

Kvinnor

2014

54

20

Kvinnor

2015

57

21

Kvinnor

2016

58

22

Kvinnor

2017

58

23

Kvinnor

2018

62

24

Kvinnor

2019

63

25

Kvinnor

2020

63

26

Kvinnor

2021

64

27

Kvinnor

2022

67

28

Riket

2009

60

29

Riket

2010

60

30

Riket

2011

61

31

Riket

2012

63

32

Riket

2013

63

33

Riket

2014

64

34

Riket

2015

65

35

Riket

2016

66

36

Riket

2017

67

37

Riket

2018

68

38

Riket

2019

69

39

Riket

2020

70

40

Riket

2021

72

41

Riket

2022

74

42

Totalt

2009

66

43

Totalt

2010

66

44

Totalt

2011

63

45

Totalt

2012

63

46

Totalt

2013

64

47

Totalt

2014

58

48

Totalt

2015

61

49

Totalt

2016

62

50

Totalt

2017

62

51

Totalt

2018

66

52

Totalt

2019

66

53

Totalt

2020

66

54

Totalt

2021

67

55

Totalt

2022

69

Datakälla: SKL:s personal- och lönestatistik

Kommentar

Precis som i hela Sverige arbetar fler män än kvinnor i Lerums kommun heltid. Totalt sett är det lägre andel heltidsarbetande av de sysselsatta i kommunen än i riket som helhet. Ingen större förändring går att se i statistiken över tid.

Om statistiken

Indikatorn avser alla kommunalt anställda i november månad med månadslön. Anställda inom kommunalförbund/kommunala bolag ingår inte.

Uppdaterad: 2023-04-20