Gå direkt till sidans innehåll

Heltidsarbetande inom kommunen

Symbolen för jämställdhet
Mål 5 Jämställdhet
Indikator SDG.5.1

Heltidsarbete är viktigt för att vara självförsörjande och öka sin pension, A-kassa och socialförsäkringar. Eftersom det är betydligt fler kvinnor som arbetar deltid är heltidsarbete en viktig jämställdhetsfråga.

Andel heltidsarbetande av totalt sysselsatta inom kommunen

Rad-id Mätområde Datum Värde (%)

0

Män

2009

84

1

Män

2010

82

2

Män

2011

80

3

Män

2012

81

4

Män

2013

81

5

Män

2014

74

6

Män

2015

78

7

Män

2016

76

8

Män

2017

77

9

Män

2018

80

10

Män

2019

80

11

Män

2020

78

12

Män

2021

78

13

Män

2022

79

14

Kvinnor

2009

61

15

Kvinnor

2010

63

16

Kvinnor

2011

59

17

Kvinnor

2012

59

18

Kvinnor

2013

59

19

Kvinnor

2014

54

20

Kvinnor

2015

57

21

Kvinnor

2016

58

22

Kvinnor

2017

58

23

Kvinnor

2018

62

24

Kvinnor

2019

63

25

Kvinnor

2020

63

26

Kvinnor

2021

64

27

Kvinnor

2022

67

28

Totalt

2009

66

29

Totalt

2010

66

30

Totalt

2011

63

31

Totalt

2012

63

32

Totalt

2013

64

33

Totalt

2014

58

34

Totalt

2015

61

35

Totalt

2016

62

36

Totalt

2017

62

37

Totalt

2018

66

38

Totalt

2019

66

39

Totalt

2020

66

40

Totalt

2021

67

41

Totalt

2022

69

Datakälla: SKL:s personal- och lönestatistik

Kommentar

Precis som i hela Sverige arbetar fler män än kvinnor i Lerums kommun heltid. Totalt sett är det lägre andel heltidsarbetande av de sysselsatta i kommunen än i riket som helhet. Ingen större förändring går att se i statistiken över tid.

Om statistiken

Indikatorn avser alla kommunalt anställda i november månad med månadslön. Anställda inom kommunalförbund/kommunala bolag ingår inte.

Uppdaterad: 2023-09-19