Gå direkt till sidans innehåll

Kvinnor på ordförandeposter i kommunen

Symbolen för jämställdhet
Mål 5 Jämställdhet
Indikator SDG. 5. 7

I Sverige innehar kvinnor en tredjedel av alla kommunstyrelsers ordförandeposter, kvinnor är alltså underrepresenterade. Även övriga ordförandeuppdrag i kommunerna har en ojämn könsfördelning. Kvinnor har också färre tunga poster i kommunerna.

Andel av kommunens ordförandeposter som innehas av kvinnor

Rad-id Geografiskt område Senaste värdet (%) Datum

0

Lerum

 50

2021

1

Riket

 36,3314

2021

2

Alla kommuner (ovägt medel)

 35,6829

2018

3

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

 35,045

2021

4

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

 32,6944

2021

Datakälla: SCB

Kommentar

Hälften av ordförandeposterna i Lerums kommun innehas av kvinnor, hälften av män. Det är ovanligt med en jämlik fördelning i ordförandeposter, men Lerum uppnådde det 2018.

Om statistiken

Statistiken avser ordföranden i kommunstyrelse och nämnder/utskott/beredningar som sorterar direkt under kommunfullmäktige. Statistiken tas bara fram vart fjärde år.

Uppdaterad: 2024-01-08