Gå direkt till sidans innehåll

Kvinnor på ordförandeposter i kommunen

Symbolen för jämställdhet
Mål 5 Jämställdhet
Indikator SDG. 5. 7

I Sverige innehar kvinnor en tredjedel av alla kommunstyrelsers ordförandeposter, kvinnor är alltså underrepresenterade. Även övriga ordförandeuppdrag i kommunerna har en ojämn könsfördelning. Kvinnor har också färre tunga poster i kommunerna.

Andel av kommunens ordförandeposter som innehas av kvinnor

Rad-id Mätområde Datum Värde (%)

0

Lerum

2002

25

1

Lerum

2006

20

2

Lerum

2010

33,3333

3

Lerum

2014

46,1538

4

Lerum

2018

50

5

Lerum

2021

50

6

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2002

24,0973

7

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2006

26,9103

8

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2010

28,566

9

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2014

32,1099

10

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2018

32,6944

11

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2021

32,6944

12

Riket

2021

36,3314

13

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2002

31,1441

14

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2006

31,3444

15

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2010

34,2749

16

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2014

37,9777

17

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2018

35,045

18

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2021

35,045

19

Alla kommuner (ovägt medel)

2002

28,7907

20

Alla kommuner (ovägt medel)

2006

30,1938

21

Alla kommuner (ovägt medel)

2010

32,1589

22

Alla kommuner (ovägt medel)

2014

36,0354

23

Alla kommuner (ovägt medel)

2018

35,6829

Datakälla: SCB

Kommentar

Hälften av ordförandeposterna i Lerums kommun innehas av kvinnor, hälften av män. Det är ovanligt med en jämlik fördelning i ordförandeposter, men Lerum uppnådde det 2018.

Om statistiken

Statistiken avser ordföranden i kommunstyrelse och nämnder/utskott/beredningar som sorterar direkt under kommunfullmäktige. Statistiken tas bara fram vart fjärde år.

Uppdaterad: 2024-01-08