Gå direkt till sidans innehåll

Kvinnor på ordförandeposter i kommunen

Symbolen för jämställdhet
Mål 5 Jämställdhet
Indikator SDG.5.7

I Sverige innehar kvinnor en tredjedel av alla kommunstyrelsers ordförandeposter, kvinnor är alltså underrepresenterade. Även övriga ordförandeuppdrag i kommunerna har en ojämn könsfördelning. Kvinnor har också färre tunga poster i kommunerna.

Andel av kommunens ordförandeposter som innehas av kvinnor

Rad-id Mätområde Datum Värde (%)

0

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2002

24,0973

1

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2006

26,9103

2

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2010

28,566

3

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2014

32,1099

4

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2018

32,6944

5

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2002

31,1441

6

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2006

31,3444

7

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2010

34,2749

8

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2014

37,9777

9

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2018

35,045

10

Alla kommuner (ovägt medel)

2002

28,7907

11

Alla kommuner (ovägt medel)

2006

30,1938

12

Alla kommuner (ovägt medel)

2010

32,1589

13

Alla kommuner (ovägt medel)

2014

36,0354

14

Alla kommuner (ovägt medel)

2018

35,6829

15

Lerum

2002

25

16

Lerum

2006

20

17

Lerum

2010

33,3333

18

Lerum

2014

46,1538

19

Lerum

2018

50

Datakälla: SCB

Kommentar

Hälften av ordförandeposterna i Lerums kommun innehas av kvinnor, hälften av män. Det är ovanligt med en jämlik fördelning i ordförandeposter, men Lerum uppnådde det 2018.

Om statistiken

Statistiken avser ordföranden i kommunstyrelse och nämnder/utskott/beredningar som sorterar direkt under kommunfullmäktige. Statistiken tas bara fram vart fjärde år.

Uppdaterad: 2023-11-06