Gå direkt till sidans innehåll

Kvinnors mediannettoinkomst

Symbolen för jämställdhet
Mål 5 Jämställdhet
Indikator SDG. 5. 4

I Sverige har män både högre förvärvsinkomster och högre kapitalinkomster än kvinnor. Det har flera faktorer, såsom att kvinnor oftare arbetar inom yrken med låg inkomst och arbetar mer deltid än män. Kvinnor har dessutom större sjukfrånvaro och barnrelaterad frånvaro.

Kvinnors disponibla mediannettoinkomst som andel av mäns disponibla mediannettoinkomst

Rad-id Mätområde Datum Värde (%)

0

Lerum

2005

73,2

1

Lerum

2006

73,1

2

Lerum

2007

72,8

3

Lerum

2008

72,8

4

Lerum

2009

73,9

5

Lerum

2010

73,6

6

Lerum

2011

74,6

7

Lerum

2012

74,3

8

Lerum

2013

74,9

9

Lerum

2014

75,3

10

Lerum

2015

76,8

11

Lerum

2016

77,1

12

Lerum

2017

77,2

13

Lerum

2018

78,0

14

Lerum

2019

78,0

15

Lerum

2020

79,1

16

Lerum

2021

78,9

17

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2005

76,2

18

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2006

76,2

19

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2007

74,9

20

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2008

75,4

21

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2009

76,1

22

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2010

75,1

23

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2011

75,7

24

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2012

75,7

25

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2013

76,4

26

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2014

76,4

27

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2015

76,6

28

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2016

77,3

29

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2017

77,5

30

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2018

78,1

31

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2019

77,8

32

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2020

78,4

33

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2021

78,4

34

Riket

2011

77,8

35

Riket

2012

78,4

36

Riket

2013

78,9

37

Riket

2014

79,0

38

Riket

2015

79,5

39

Riket

2016

80,1

40

Riket

2017

80,3

41

Riket

2018

80,6

42

Riket

2019

80,6

43

Riket

2020

81,2

44

Riket

2021

81,3

45

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2005

76,4

46

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2006

76,3

47

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2007

75,7

48

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2008

76,4

49

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2009

76,5

50

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2010

75,9

51

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2011

76,5

52

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2012

77,0

53

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2013

77,4

54

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2014

77,4

55

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2015

77,7

56

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2016

78,3

57

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2017

78,5

58

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2018

79,1

59

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2019

79,1

60

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2020

79,4

61

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2021

79,5

Datakälla: SCB

Kommentar

Kvinnors disponibla inkomst är strax under 80 procent av mäns disponibla inkomst i Lerums kommun. Andelen har ökat sedan statistikinsamlingens start 2005, då andelen var 73 procent. På nationell nivån är andelen aningen högre, strax över 80 procent.

Om statistiken

Indikatorn avser personer 20 år och äldre som är folkbokförda i området. Nettoinkomsten är summan av alla skattepliktiga och skattefria inkomster som förvärvs- och kapitalinkomster och transfereringar minus skatt och övriga negativa transfer. Inkomsten är beräknad per individ. Inkomster som riktar sig till hela hushållet, som ekonomiskt bistånd och bostadsstöd, har i förekommande fall delats upp på de vuxna i hushållet.

Uppdaterad: 2024-01-08