Gå direkt till sidans innehåll

Förnybara energikällor i fjärrvärmen

Symbolen för målet hållbar energi för alla
Mål 7 Hållbar energi för alla
Indikator SDG. 7. 2

Fjärrvärmebranchen har sedan 1980-talet minskat sin klimatpåverkan tack vare ökad användning av förnybara bränslen. För att nå en helt klimatneutral fjärrvärme krävs att den sista andelen av fossila bränslen fasas ut.

Datakälla: Energimyndigheten och SCB

Kommentar

För Lerums kommun saknas siffror för många år eftersom statistiken är sekretessbelagd. Den senaste uppdateringen är därför från 2013, då Lerum hade 93,6 procent förnybar fjärrvärmeproduktion. Sedan dess har användningen av icke förnybar gas minskat, men övriga uppgifter är sekretessbelagda.

Om statistiken

Denna indikator mäter andel förnybar fjärrvärmeproduktion på värmeverk inom kommunens gränser.

Tillståndsklassning

Rad-id Färg Beskrivning Gräns

0

 Högt

>99,6 %

1

 Medel

94,0–99,6 %

2

 Lågt

<94,0 %

Uppdaterad: 2024-01-08