Gå direkt till sidans innehåll

Förnybara energikällor i fjärrvärmen

Symbolen för målet hållbar energi för alla
Mål 7 Hållbar energi för alla
Indikator SDG. 7. 2

Fjärrvärmebranchen har sedan 1980-talet minskat sin klimatpåverkan tack vare ökad användning av förnybara bränslen. För att nå en helt klimatneutral fjärrvärme krävs att den sista andelen av fossila bränslen fasas ut.

Andel förnybar fjärrvärmeproduktion

Rad-id Mätområde Datum Värde (%)

0

Lerum

2009

85,7

1

Lerum

2010

85,2

2

Lerum

2011

94,6

3

Lerum

2013

93,6

4

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2009

79,0

5

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2010

82,4

6

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2011

88,1

7

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2013

92,0

8

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2021

94,3

9

Riket

2021

83,0

10

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2009

70,8

11

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2010

74,3

12

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2011

81,6

13

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2013

87,1

14

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2021

96,5

15

Alla kommuner (ovägt medel)

2009

84,1

16

Alla kommuner (ovägt medel)

2010

82,0

17

Alla kommuner (ovägt medel)

2011

85,3

18

Alla kommuner (ovägt medel)

2013

88,5

Datakälla: Energimyndigheten och SCB

Kommentar

För Lerums kommun saknas siffror för många år eftersom statistiken är sekretessbelagd. Den senaste uppdateringen är därför från 2013, då Lerum hade 93,6 procent förnybar fjärrvärmeproduktion. Sedan dess har användningen av icke förnybar gas minskat, men övriga uppgifter är sekretessbelagda.

Om statistiken

Denna indikator mäter andel förnybar fjärrvärmeproduktion på värmeverk inom kommunens gränser.

Uppdaterad: 2024-01-08