Gå direkt till sidans innehåll

Slutanvändning av energi totalt

Symbolen för målet hållbar energi för alla
Mål 7 Hållbar energi för alla
Indikator SDG. 7. 5

Sverige är ett av de länder som använder mest energi per person i världen. Förutom att använda förnybara bränslen istället för fossila för vår energi behöver vi också effektivisera energianvändningen. Det kan uppnås genom tekniska åtgärder och genom beteendeförändringar.

Slutanvändning av energi inom det geografiska området

Rad-id Samhällssektorer Senaste värdet (MWh) Datum

0

Totalt

 611578

2021

1

Småhus

 254043

2021

2

Transporter

 187040

2021

3

Övriga tjänster

 62514

2021

4

Offentlig verksamhet

 52380

2021

5

Flerbostadshus

 27617

2021

6

Industri och byggverksamhet

 23985

2021

7

Jordbruk, skogsbruk och fiske

 2871

2021

8

Fritidshus

 1128

2021

Datakälla: Energimyndigheten och SCB

Kommentar

Även om den totala slutanvändningen av energi ökade mellan 2020 och 2021 så finns det en långsiktigt minskande trend i Lerums kommun. De sektorer som mest energi används i är småhus och transporter.

Uppdaterad: 2023-11-06