Gå direkt till sidans innehåll

Slutanvändning av energi totalt

Symbolen för målet hållbar energi för alla
Mål 7 Hållbar energi för alla
Indikator SDG. 7. 5

Sverige är ett av de länder som använder mest energi per person i världen. Förutom att använda förnybara bränslen istället för fossila för vår energi behöver vi också effektivisera energianvändningen. Det kan uppnås genom tekniska åtgärder och genom beteendeförändringar.

Slutanvändning av energi inom det geografiska området

Rad-id Mätområde Datum Värde (MWh)

0

Totalt

2015

600161

1

Totalt

2016

627526

2

Totalt

2017

636580

3

Totalt

2018

649825

4

Totalt

2019

584505

5

Totalt

2020

558669

6

Totalt

2021

611578

7

Industri och byggverksamhet

2015

31816

8

Industri och byggverksamhet

2016

32410

9

Industri och byggverksamhet

2017

32556

10

Industri och byggverksamhet

2018

27922

11

Industri och byggverksamhet

2019

35764

12

Industri och byggverksamhet

2020

22956

13

Industri och byggverksamhet

2021

23985

14

Jordbruk, skogsbruk och fiske

2015

5023

15

Jordbruk, skogsbruk och fiske

2016

5022

16

Jordbruk, skogsbruk och fiske

2017

5334

17

Jordbruk, skogsbruk och fiske

2018

3503

18

Jordbruk, skogsbruk och fiske

2019

2671

19

Jordbruk, skogsbruk och fiske

2020

2775

20

Jordbruk, skogsbruk och fiske

2021

2871

21

Offentlig verksamhet

2015

32938,5

22

Offentlig verksamhet

2016

49772

23

Offentlig verksamhet

2017

50176

24

Offentlig verksamhet

2018

50776

25

Offentlig verksamhet

2019

51278

26

Offentlig verksamhet

2020

52380

27

Offentlig verksamhet

2021

52380

28

Transporter

2015

226091

29

Transporter

2016

233085

30

Transporter

2017

241092

31

Transporter

2018

254287

32

Transporter

2019

189589

33

Transporter

2020

188315

34

Transporter

2021

187040

35

Flerbostadshus

2015

34552

36

Flerbostadshus

2016

42972

37

Flerbostadshus

2017

44559

38

Flerbostadshus

2018

43614

39

Flerbostadshus

2019

26062

40

Flerbostadshus

2020

24510

41

Flerbostadshus

2021

27617

42

Fritidshus

2015

2695

43

Fritidshus

2016

4501

44

Fritidshus

2017

5310

45

Fritidshus

2018

5080

46

Fritidshus

2019

933

47

Fritidshus

2020

953

48

Fritidshus

2021

1128

49

Småhus

2015

245464

50

Småhus

2016

219491

51

Småhus

2017

216467

52

Småhus

2018

215847

53

Småhus

2019

230049

54

Småhus

2020

225015

55

Småhus

2021

254043

56

Övriga tjänster

2015

21582

57

Övriga tjänster

2016

40274

58

Övriga tjänster

2017

41085

59

Övriga tjänster

2018

48796

60

Övriga tjänster

2019

48159

61

Övriga tjänster

2020

41765

62

Övriga tjänster

2021

62514

Datakälla: Energimyndigheten och SCB

Kommentar

Även om den totala slutanvändningen av energi ökade mellan 2020 och 2021 så finns det en långsiktigt minskande trend i Lerums kommun. De sektorer som mest energi används i är småhus och transporter.

Uppdaterad: 2023-11-06