Gå direkt till sidans innehåll

Slutanvändning av energi totalt

Symbolen för målet hållbar energi för alla
Mål 7 Hållbar energi för alla
Indikator SDG.7.5

Sverige är ett av de länder som använder mest energi per person i världen. Förutom att använda förnybara bränslen istället för fossila för vår energi behöver vi också effektivisera energianvändningen. Det kan uppnås genom tekniska åtgärder och genom beteendeförändringar.

Slutanvändning av energi inom det geografiska området

Rad-id Mätområde Datum Värde (MWh)

0

Industri och byggverksamhet

2015

31816

1

Industri och byggverksamhet

2016

32410

2

Industri och byggverksamhet

2017

32556

3

Industri och byggverksamhet

2018

27922

4

Industri och byggverksamhet

2019

35764

5

Industri och byggverksamhet

2020

22956

6

Industri och byggverksamhet

2021

23985

7

Jordbruk, skogsbruk och fiske

2015

5023

8

Jordbruk, skogsbruk och fiske

2016

5022

9

Jordbruk, skogsbruk och fiske

2017

5334

10

Jordbruk, skogsbruk och fiske

2018

3503

11

Jordbruk, skogsbruk och fiske

2019

2671

12

Jordbruk, skogsbruk och fiske

2020

2775

13

Jordbruk, skogsbruk och fiske

2021

2871

14

Offentlig verksamhet

2015

32938,5

15

Offentlig verksamhet

2016

49772

16

Offentlig verksamhet

2017

50176

17

Offentlig verksamhet

2018

50776

18

Offentlig verksamhet

2019

51278

19

Offentlig verksamhet

2020

52380

20

Offentlig verksamhet

2021

52380

21

Transporter

2015

226091

22

Transporter

2016

233085

23

Transporter

2017

241092

24

Transporter

2018

254287

25

Transporter

2019

189589

26

Transporter

2020

188314

27

Transporter

2021

187040

28

Flerbostadshus

2015

34552

29

Flerbostadshus

2016

42972

30

Flerbostadshus

2017

44559

31

Flerbostadshus

2018

43614

32

Flerbostadshus

2019

26062

33

Flerbostadshus

2020

24510

34

Flerbostadshus

2021

27617

35

Fritidshus

2015

2695

36

Fritidshus

2016

4501

37

Fritidshus

2017

5310

38

Fritidshus

2018

5080

39

Fritidshus

2019

933

40

Fritidshus

2020

953

41

Fritidshus

2021

1128

42

Småhus

2015

245464

43

Småhus

2016

219491

44

Småhus

2017

216467

45

Småhus

2018

215847

46

Småhus

2019

230049

47

Småhus

2020

225015

48

Småhus

2021

254043

49

Övriga tjänster

2015

21582

50

Övriga tjänster

2016

40274

51

Övriga tjänster

2017

41085

52

Övriga tjänster

2018

48796

53

Övriga tjänster

2019

48159

54

Övriga tjänster

2020

41765

55

Övriga tjänster

2021

62514

56

Totalt

2015

600161

57

Totalt

2016

627526

58

Totalt

2017

636580

59

Totalt

2018

649825

60

Totalt

2019

584505

61

Totalt

2020

558668

62

Totalt

2021

611578

Datakälla: Energimyndigheten och SCB

Kommentar

Även om den totala slutanvändningen av energi ökade mellan 2020 och 2021 så finns det en långsiktigt minskande trend i Lerums kommun. De sektorer som mest energi används i är småhus och transporter.

Uppdaterad: 2023-11-06