Gå direkt till sidans innehåll

Slutanvändning av energi per invånare

Symbolen för målet hållbar energi för alla
Mål 7 Hållbar energi för alla
Indikator SDG. 7. 3

Sverige är ett av de länder som använder mest energi per person i världen. Förutom att använda förnybara bränslen istället för fossila för vår energi behöver vi också effektivisera energianvändningen. Det kan uppnås genom tekniska åtgärder och genom beteendeförändringar.

Slutanvändning av energi inom det geografiska området per invånare

Rad-id Geografiskt område Senaste värdet (MWh/inv) Datum

0

Lerum

 13,7

2019

1

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

 40,2

2019

2

Riket

 37,9

2019

3

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

 19,0

2019

Datakälla: Energimyndigheten och SCB

Kommentar

Energianvändningen per invånare har ökat i Lerums kommun sedan 2009. Framförallt är det energianvändningen i småhus som har ökat markant, och nu står för den största delen av energianvändningen. Energianvändning inom transporter har legat på ungefär samma nivå sedan 2009 och står för den näst största delen av energianvändningen. Uppgifterna för 2020 för Lerums kommun är sekretessbelagda.

Om statistiken

I denna indikator mäts total slutanvändning av energi som sker inom kommunens gränser räknat per invånare.

Tillståndsklassning

Rad-id Färg Beskrivning Gräns

0

 Högt

>45,0 MWh/inv

1

 Medel

23,0–45,0 MWh/inv

2

 Lågt

<23,0 MWh/inv

Uppdaterad: 2023-11-01