Gå direkt till sidans innehåll

Slutanvändning av energi per invånare

Symbolen för målet hållbar energi för alla
Mål 7 Hållbar energi för alla
Indikator SDG. 7. 3

Sverige är ett av de länder som använder mest energi per person i världen. Förutom att använda förnybara bränslen istället för fossila för vår energi behöver vi också effektivisera energianvändningen. Det kan uppnås genom tekniska åtgärder och genom beteendeförändringar.

Slutanvändning av energi inom det geografiska området per invånare

Rad-id Mätområde Datum Värde (MWh/inv)

0

Lerum

2009

8,5

1

Lerum

2010

10,9

2

Lerum

2012

9,1

3

Lerum

2013

8,8

4

Lerum

2014

8,0

5

Lerum

2015

14,9

6

Lerum

2016

15,4

7

Lerum

2017

15,3

8

Lerum

2018

15,4

9

Lerum

2019

13,7

10

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2009

52,6

11

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2010

43,2

12

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2011

40,0

13

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2012

46,7

14

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2013

45,3

15

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2014

45,3

16

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2015

45,5

17

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2016

32,4

18

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2017

38,0

19

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2018

36,1

20

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2019

40,2

21

Riket

2009

40,7

22

Riket

2012

41,7

23

Riket

2013

40,4

24

Riket

2014

39,5

25

Riket

2015

38,9

26

Riket

2016

39,6

27

Riket

2017

39,1

28

Riket

2018

38,3

29

Riket

2019

37,9

30

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2009

29,8

31

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2010

35,7

32

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2011

32,2

33

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2012

26,2

34

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2013

27,0

35

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2014

26,0

36

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2015

26,9

37

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2016

20,2

38

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2017

26,7

39

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2018

27,8

40

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2019

19,0

Datakälla: Energimyndigheten och SCB

Kommentar

Energianvändningen per invånare har ökat i Lerums kommun sedan 2009. Framförallt är det energianvändningen i småhus som har ökat markant, och nu står för den största delen av energianvändningen. Energianvändning inom transporter har legat på ungefär samma nivå sedan 2009 och står för den näst största delen av energianvändningen. Uppgifterna för 2020 för Lerums kommun är sekretessbelagda.

Om statistiken

I denna indikator mäts total slutanvändning av energi som sker inom kommunens gränser räknat per invånare.

Uppdaterad: 2023-11-01