Gå direkt till sidans innehåll

Bruttoregionalprodukt (BRP)

Symbolen för målet anständiga arbetsvillkor
Mål 8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
Indikator SDG. 8. 1

Bruttoregionprodukt (BRP) är den regionala motsvarigheten till bruttonationalprodukt (BNP) mätt från produktsidan: värdet av all produktion av varor och tjänster i en region. BNP och BRP är klassiska mått på den ekonomiska utvecklingen inom det geografiska området.

Bruttoregionalprodukt per invånare

Rad-id Mätområde Datum Värde (tkr/inv)

0

Lerum

2012

160

1

Lerum

2013

160

2

Lerum

2014

168

3

Lerum

2015

180

4

Lerum

2016

189

5

Lerum

2017

193

6

Lerum

2018

190

7

Lerum

2019

193

8

Lerum

2020

196

9

Lerum

2021

204

10

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2012

289

11

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2013

290

12

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2014

295

13

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2015

320

14

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2016

326

15

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2017

343

16

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2018

344

17

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2019

351

18

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2020

345

19

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2021

371

20

Riket

2012

392

21

Riket

2013

396

22

Riket

2014

410

23

Riket

2015

432

24

Riket

2016

442

25

Riket

2017

457

26

Riket

2018

472

27

Riket

2019

489

28

Riket

2020

485

29

Riket

2021

525

30

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2012

295

31

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2013

302

32

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2014

313

33

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2015

322

34

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2016

332

35

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2017

340

36

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2018

350

37

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2019

358

38

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2020

356

39

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2021

368

Datakälla: SCB

Kommentar

Lerums BRP har ökat sedan 2012 men är betydligt lägre än BNP (alltså på nationell nivå) och genomsnittet för andra kommuner i länet och kommungruppen.

Om statistiken

Indikatorn visar BRP dividerat med antal invånare i det geografiska området, redovisat i antal 1000 kr per invånare.

Uppdaterad: 2024-01-11