Gå direkt till sidans innehåll

Bruttoregionalprodukt (BRP)

Symbolen för målet anständiga arbetsvillkor
Mål 8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
Indikator SDG.8.1

Bruttoregionprodukt (BRP) är den regionala motsvarigheten till bruttonationalprodukt (BNP) mätt från produktsidan: värdet av all produktion av varor och tjänster i en region. BNP och BRP är klassiska mått på den ekonomiska utvecklingen inom det geografiska området.

Bruttoregionalprodukt per invånare

Rad-id Mätområde Datum Värde (1000 kr/inv)

0

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2012

289

1

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2013

290

2

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2014

295

3

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2015

320

4

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2016

326

5

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2017

343

6

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2018

344

7

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2019

351

8

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2020

345

9

Riket

2012

392

10

Riket

2013

396

11

Riket

2014

410

12

Riket

2015

432

13

Riket

2016

442

14

Riket

2017

457

15

Riket

2018

472

16

Riket

2019

489

17

Riket

2020

485

18

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2012

295

19

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2013

302

20

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2014

313

21

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2015

322

22

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2016

332

23

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2017

340

24

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2018

350

25

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2019

358

26

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2020

356

27

Lerum

2012

160

28

Lerum

2013

160

29

Lerum

2014

168

30

Lerum

2015

180

31

Lerum

2016

189

32

Lerum

2017

193

33

Lerum

2018

190

34

Lerum

2019

193

35

Lerum

2020

196

Datakälla: SCB

Kommentar

Lerums BRP har ökat sedan 2012 men är betydligt lägre än BNP (alltså på nationell nivå) och genomsnittet för andra kommuner i länet och kommungruppen.

Om statistiken

Indikatorn visar BRP dividerat med antal invånare i det geografiska området, redovisat i antal 1000 kr per invånare.

Uppdaterad: 2023-09-10