Gå direkt till sidans innehåll

Långtidsarbetslöshet

Symbolen för målet anständiga arbetsvillkor
Mål 8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
Indikator SDG. 8. 5

Arbetslöshet under kortare perioder är för de flesta inget större problem, men långvarig arbetslöshet leder ofta till svåra ekonomiska och sociala problem. Kommuner har en viss rådighet över långtidsarbetslösheten, genom sitt ansvar för försörjningsstöd och sin möjlighet att bedriva arbetsmarknadsverksamhet.

Andel långtidsarbetslösa 25-64 år

Rad-id Mätområde Datum Värde (%)

0

Totalt

2010

2,1

1

Totalt

2011

1,5

2

Totalt

2012

1,4

3

Totalt

2013

1,4

4

Totalt

2014

1,4

5

Totalt

2015

1,1

6

Totalt

2016

1,1

7

Totalt

2017

1,2

8

Totalt

2018

1,3

9

Totalt

2019

1,6

10

Totalt

2020

2,1

11

Totalt

2021

2,4

12

Totalt

2022

1,8

13

Män

2010

2,1

14

Män

2011

1,6

15

Män

2012

1,5

16

Män

2013

1,4

17

Män

2014

1,5

18

Män

2015

1,3

19

Män

2016

1,2

20

Män

2017

1,5

21

Män

2018

1,5

22

Män

2019

1,8

23

Män

2020

2,2

24

Män

2021

2,5

25

Män

2022

1,8

26

Kvinnor

2010

2,0

27

Kvinnor

2011

1,3

28

Kvinnor

2012

1,3

29

Kvinnor

2013

1,4

30

Kvinnor

2014

1,3

31

Kvinnor

2015

1,0

32

Kvinnor

2016

0,9

33

Kvinnor

2017

1,0

34

Kvinnor

2018

1,1

35

Kvinnor

2019

1,4

36

Kvinnor

2020

2,0

37

Kvinnor

2021

2,3

38

Kvinnor

2022

1,9

39

Riket

2010

3,8

40

Riket

2011

3,6

41

Riket

2012

3,6

42

Riket

2013

3,8

43

Riket

2014

3,7

44

Riket

2015

3,7

45

Riket

2016

3,8

46

Riket

2017

3,9

47

Riket

2018

3,7

48

Riket

2019

3,7

49

Riket

2020

4,3

50

Riket

2021

4,6

51

Riket

2022

3,8

Datakälla: Arbetsförmedlingen

Kommentar

Lerum har låg nivå av långtidsarbetslöshet jämfört med den nationella statistiken. Andelen både män och kvinnor har ökat sedan 2016, och inte förvånande även under pandemiåren 2020 och 2021 för att sedan minska till 2022. Även på nationell nivå ökade långtidsarbetslösheten bland de arbetslösa under coronapandemin.

Om statistiken

Med långtidsarbetslös menas i indikatorn att ha varit öppet arbetslös eller i program med aktivitetsstöd i minst sex månader under året. Här divideras antal invånare 25-64 år som varit öppet arbetslösa med antal invånare 25-64.

Uppdaterad: 2024-01-08