Gå direkt till sidans innehåll

Sysselsatta vuxna

Symbolen för målet anständiga arbetsvillkor
Mål 8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
Indikator SDG. 8. 2

Sysselsättning är ett begrepp som i statistiken används för att visa hur många som arbetar. Sysselsättningsgraden visar hur stor andel av befolkningen i arbetsför ålder som är sysselsatt. Till skillnad från förvärvsarbetande, som innebär att en individs årsinkomst överstiger ett visst gränsvärde, mäts sysselsättning varje månad efter en persons aktivitet och en person räknas som sysselsatt när denna har utfört minst en timmes arbete under en referensvecka. Att ha sysselsättning är självklart viktigt för ekonomiska resurser, men har också ett tydligt samband med hälsa.

Datakälla: SCB, RAMS (Befolkningens arbetsmarknadsstatus)

Kommentar

I Lerum är 88 procent av befolkningen i åldrarna 20-65 sysselsatta, och andelen har ökat något de senaste åren.

Om statistiken

Sysselsatta avser här folkbokförda personer i kommunen med löneinkomst av anställning under november månad, och personer med inkomst av aktiv näringsverksamhet.

Tillståndsklassning

Rad-id Färg Beskrivning Gräns

0

 Högt

>84 %

1

 Medel

80–84 %

2

 Lågt

<80 %

Uppdaterad: 2024-01-08