Gå direkt till sidans innehåll

Sysselsatta vuxna

Symbolen för målet anständiga arbetsvillkor
Mål 8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
Indikator SDG. 8. 2

Sysselsättning är ett begrepp som i statistiken används för att visa hur många som arbetar. Sysselsättningsgraden visar hur stor andel av befolkningen i arbetsför ålder som är sysselsatt. Till skillnad från förvärvsarbetande, som innebär att en individs årsinkomst överstiger ett visst gränsvärde, mäts sysselsättning varje månad efter en persons aktivitet och en person räknas som sysselsatt när denna har utfört minst en timmes arbete under en referensvecka. Att ha sysselsättning är självklart viktigt för ekonomiska resurser, men har också ett tydligt samband med hälsa.

Andel sysselsatta i åldern 20-65 år

Rad-id Mätområde Datum Värde (%)

0

Lerum

2020

86

1

Lerum

2021

87

2

Lerum

2022

88

3

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2020

81

4

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2021

82

5

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2022

83

6

Riket

2020

78

7

Riket

2021

80

8

Riket

2022

81

9

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2020

82

10

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2021

83

11

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2022

84

Datakälla: SCB, RAMS (Befolkningens arbetsmarknadsstatus)

Kommentar

I Lerum är 88 procent av befolkningen i åldrarna 20-65 sysselsatta, och andelen har ökat något de senaste åren.

Om statistiken

Sysselsatta avser här folkbokförda personer i kommunen med löneinkomst av anställning under november månad, och personer med inkomst av aktiv näringsverksamhet.

Uppdaterad: 2024-01-08