Gå direkt till sidans innehåll

Unga arbetslösa

Symbolen för målet anständiga arbetsvillkor
Mål 8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
Indikator SDG. 8. 4

Unga invånare som varken arbetar eller studerar ses som ett särskilt problem och fångas med måttet som ofta benämns ”UVAS”. Ungdomar som varken arbetar eller studerar ska väsentligt minska till 2030 enligt de globala målen.

Andel invånare 16-24 år som varken arbetar eller studerar

Rad-id Kön Senaste värdet (%) Datum

0

Män

 6,8

2020

1

Kvinnor

 6,7

2020

2

Totalt

 6,8

2020

3

Riket

 7,7

2020

Datakälla: SCB:s registerbaserade arbetsmarknadsstatistik (RAMS)

Kommentar

Trots att andelen unga som är arbetslösa i Lerum är på samma nivå idag som 2007 så kan en minskande trend uppmätas över tid. Minskningen har skett inom unga kvinnor, medan ingen förändring kan mätas i andelen unga män. Jämfört med nationella siffror har Lerum en lägre andel unga som inte arbetar eller studerar.

Om statistiken

Denna indikator visar hur stor andel av unga som inte haft inkomster som överskridit ett basbelopp, inte haft studiemedel, varit utbildningsregistrerad eller studerat vid SFI mer än 60 timmar. Kommuner har ett stort inflytande över utfallet genom ansvaret för grund- och gymnasieutbildningen samt det kommunala aktivitetsansvaret till och med nitton års ålder.

Tillståndsklassning

Rad-id Färg Beskrivning Gräns

0

 Högt

>7,2 %

1

 Medel

5,3–7,2 %

2

 Lågt

<5,3 %

Uppdaterad: 2024-01-08