Gå direkt till sidans innehåll

Befolkning i kollektivtrafiknära läge

Symbolen för målet hållbar insudstri
Mål 9 Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
Indikator SDG. 9. 3

En förutsättning för att kollektivtrafiken ska användas i så hög grad som möjligt är att den finns inom ett rimligt avstånd. I den globala indikatorn har 500 meter förslagits som tröskel för vad som räknas som ”Convention access” och därför har detta avstånd valts.

Andel av befolkningen i kollektivtrafiknära läge

Rad-id Geografiskt område Senaste värdet (%) Datum

0

Lerum

 79,0

2021

1

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

 67,1

2021

2

Riket

 80,9

2021

3

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

 83,0

2021

Datakälla: SCB

Kommentar

Andelen som bor nära kollektivtrafikstationer har ökat något 2014 och ligger nu på strax under 80 procent. Det är en högre andel än genomsnittet för kommuner i Västra Götaland, men något lägre än alla Sveriges pendlingskommuner nära storstad och hela riket.

Om statistiken

Indikatorn visar andel befolkning i kommunen som har en trafikerad hållplats inom 500 meter från sin folkbokföringsadress. Med trafikerad hållplats avses hållplats för samtliga trafikslag som trafikeras med minst en avgång per timme, vardagar mellan 06:00 och 20:00. Avståndet till hållplats utgår från fågelavstånd och beaktar inte väg- och gatunät.

Tillståndsklassning

Rad-id Färg Beskrivning Gräns

0

 Högt

>79,4 %

1

 Medel

50,9–79,4 %

2

 Lågt

<50,9 %

Uppdaterad: 2024-01-08