Gå direkt till sidans innehåll

Befolkning i kollektivtrafiknära läge

Symbolen för målet hållbar insudstri
Mål 9 Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
Indikator SDG. 9. 3

En förutsättning för att kollektivtrafiken ska användas i så hög grad som möjligt är att den finns inom ett rimligt avstånd. I den globala indikatorn har 500 meter förslagits som tröskel för vad som räknas som ”Convention access” och därför har detta avstånd valts.

Andel av befolkningen i kollektivtrafiknära läge

Rad-id Mätområde Datum Värde (%)

0

Lerum

2014

76,5

1

Lerum

2015

76,5

2

Lerum

2016

77,8

3

Lerum

2017

77,7

4

Lerum

2018

79,3

5

Lerum

2019

79,5

6

Lerum

2020

79,4

7

Lerum

2021

79,0

8

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2014

64,5

9

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2015

64,8

10

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2016

65,3

11

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2017

65,5

12

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2018

67,7

13

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2019

68,3

14

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2020

67,5

15

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2021

67,1

16

Riket

2014

78,7

17

Riket

2015

79,4

18

Riket

2016

79,4

19

Riket

2017

79,6

20

Riket

2018

81,1

21

Riket

2019

81,4

22

Riket

2020

81,1

23

Riket

2021

80,9

24

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2014

81,4

25

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2015

81,6

26

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2016

81,8

27

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2017

81,8

28

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2018

82,7

29

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2019

83,3

30

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2020

83,1

31

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2021

83,0

Datakälla: SCB

Kommentar

Andelen som bor nära kollektivtrafikstationer har ökat något 2014 och ligger nu på strax under 80 procent. Det är en högre andel än genomsnittet för kommuner i Västra Götaland, men något lägre än alla Sveriges pendlingskommuner nära storstad och hela riket.

Om statistiken

Indikatorn visar andel befolkning i kommunen som har en trafikerad hållplats inom 500 meter från sin folkbokföringsadress. Med trafikerad hållplats avses hållplats för samtliga trafikslag som trafikeras med minst en avgång per timme, vardagar mellan 06:00 och 20:00. Avståndet till hållplats utgår från fågelavstånd och beaktar inte väg- och gatunät.

Uppdaterad: 2024-01-08