Gå direkt till sidans innehåll

Bredband

Symbolen för målet hållbar insudstri
Mål 9 Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
Indikator SDG. 9. 1

God infrastruktur för kommunikation så som bredband har i studier visat ge positiva effekter på ekonomiskt tillväxt och sysselsättning. Till skillnad från andra typer av infrastruktur varierar utbyggnaden av bredband ganska kraftigt mellan olika delar av landet.

Andel av hushållen med tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s

Datakälla: Post- och telestyrelsen, PTS Bredbandskartläggning
Trend:
Utvecklingen går åt rätt håll Utvecklingen går åt rätt håll sedan 2009
Senaste värdet:
88 % (2022)
Utgångsvärde:
10 % (2009)
Nationell Bredbandsstrategi:
100 % (2025)

Kommentar

Andel av hushållen med tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s ökar i Lerums kommun. 88 procent av invånarna har tillgång till snabbt bredband, vilket är en stor ökning från föregående år.

Om statistiken

Till och med 2014 avsågs befolkning istället för hushåll.

Uppdaterad: 2024-01-08