Gå direkt till sidans innehåll

Bredband

Symbolen för målet hållbar insudstri
Mål 9 Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
Indikator SDG. 9. 1

God infrastruktur för kommunikation så som bredband har i studier visat ge positiva effekter på ekonomiskt tillväxt och sysselsättning. Till skillnad från andra typer av infrastruktur varierar utbyggnaden av bredband ganska kraftigt mellan olika delar av landet.

Andel av hushållen med tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s

Rad-id Geografiskt område Senaste värdet (%) Datum

0

Lerum

 88

2022

1

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

 84

2022

2

Riket

 91

2022

3

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

 91

2022

Datakälla: Post- och telestyrelsen, PTS Bredbandskartläggning

Kommentar

Andel av hushållen med tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s ökar i Lerums kommun. 88 procent av invånarna har tillgång till snabbt bredband, vilket är en stor ökning från föregående år.

Om statistiken

Till och med 2014 avsågs befolkning istället för hushåll.

Uppdaterad: 2024-01-08