Gå direkt till sidans innehåll

Verkställda vräkningar som berör barn

Symbolen för målet ingen fattigdom
Mål 1 Ingen fattigdom
Indikator SDG. 1. 11

I Sverige ökar antalet vräkningar som berör barn. Att bli vräkt får ofta allvarliga konsekvenser, med både personligt lidande och stora kostnader för samhället. Ingen vill att barn ska behöva uppleva en vräkning och därför samarbetar Kronofogden, länsstyrelser, kommuner och hyresvärdar för att förebygga vräkningar.

Verkställda vräkningar/avhysningar som berör barn

Rad-id Mätområde Datum Värde (barn/100 000 inv)

0

Lerum

2008

0

1

Lerum

2009

5

2

Lerum

2010

3

3

Lerum

2011

8

4

Lerum

2012

3

5

Lerum

2013

5

6

Lerum

2014

0

7

Lerum

2015

0

8

Lerum

2016

0

9

Lerum

2017

5

10

Lerum

2018

0

11

Lerum

2019

0

12

Lerum

2020

0

13

Lerum

2021

0

14

Lerum

2022

0

15

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2008

8

16

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2009

5

17

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2010

3

18

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2011

3

19

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2012

3

20

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2013

2

21

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2014

4

22

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2015

1

23

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2016

3

24

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2017

2

25

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2018

2

26

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2019

2

27

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2020

2

28

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2021

3

29

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2022

2

30

Riket

2008

8

31

Riket

2009

7

32

Riket

2010

7

33

Riket

2011

7

34

Riket

2012

6

35

Riket

2013

5

36

Riket

2014

5

37

Riket

2015

5

38

Riket

2016

4

39

Riket

2017

4

40

Riket

2018

4

41

Riket

2019

5

42

Riket

2020

4

43

Riket

2021

5

44

Riket

2022

5

45

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2008

5

46

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2009

5

47

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2010

4

48

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2011

5

49

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2012

5

50

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2013

4

51

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2014

3

52

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2015

3

53

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2016

3

54

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2017

3

55

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2018

3

56

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2019

2

57

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2020

4

58

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2021

4

59

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2022

4

Datakälla: Kronofogden och SCB

Kommentar

Senast en vräkning i Lerums kommun involverade barn var 2017, sedan dess har inga vräkningar som berör barn verkställts i kommunen. Eftersom statistiken är beräknad per 100 000 invånare, innebär det för lerum att vräkningar 2017 berörde två barn.

Om statistiken

Med barn avses ett minderårigt barn som bor tillsammans med ensamstående eller sammanboende föräldrar. Här ingår även de barn som bor växelvis samt umgängesbarn som bor med sin förälder minst 30 dagar per år. Avhysningsstatistiken som berör barn registreras i förhållande till var den exakta avhysningsadressen är belägen.

Uppdaterad: 2024-01-08