Gå direkt till sidans innehåll

Vuxna med låg ekonomisk standard

Symbolen för målet ingen fattigdom
Mål 1 Ingen fattigdom
Indikator SDG.1.2

Den ekonomiska standarden för hushållen har ökat de senaste åren, men det är inte jämt fördelat mellan olika grupper. För att göra jämförelser av disponibel inkomst mellan olika typer av hushåll används en metod som sätter hushållets totala disponibla inkomst i relation till hushållets sammansättning av vuxna och barn. Disponibel inkomst avser summan av samtliga hushållsmedlemmars alla skattepliktiga och skattefria inkomster minus skatt och övriga negativa transfereringar (exempelvis återbetalt studielån). Låg ekonomisk standard avser andelen personer som lever i hushåll vars ekonomiska standard är mindre än 60 procent av medianvärdet för riket.

Andel invånare 20-64 år med låg ekonomisk standard

Rad-id Mätområde Datum Värde (%)

0

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2011

11,0204

1

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2012

10,8367

2

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2013

11,1837

3

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2014

11,5102

4

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2015

11,2449

5

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2016

11,1429

6

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2017

11,5714

7

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2018

11,3061

8

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2019

11,7959

9

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2020

12,1633

10

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2021

12,2449

11

Riket

2011

12

12

Riket

2012

12

13

Riket

2013

13

14

Riket

2014

13

15

Riket

2015

13

16

Riket

2016

12

17

Riket

2017

13

18

Riket

2018

12

19

Riket

2019

13

20

Riket

2020

13

21

Riket

2021

13

22

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2011

8,11628

23

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2012

8,16279

24

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2013

8,23256

25

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2014

8,16279

26

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2015

8,06977

27

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2016

7,83721

28

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2017

8,04651

29

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2018

7,93023

30

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2019

8,30233

31

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2020

8,39535

32

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2021

8,34884

33

Lerum

2011

5

34

Lerum

2012

5

35

Lerum

2013

5

36

Lerum

2014

5

37

Lerum

2015

5

38

Lerum

2016

5

39

Lerum

2017

5

40

Lerum

2018

5

41

Lerum

2019

5

42

Lerum

2020

6

43

Lerum

2021

6

Datakälla: SCB

Kommentar

Endast 6 procent av vuxna i Lerum har låg ekonomisk standard, men andelen har ökat något sedan 2011. Eftersom måttet ekonomisk standard är relativ till alla i riket betyder det inte att personerna är fattiga och inte kan betala sina omkostnader, så som måttet låg inkomststandard. Internationellt används begreppet at risk of poverty (Eurostat), alltså att de löper risk för relativ fattigdom.

Uppdaterad: 2023-11-02