Gå direkt till sidans innehåll

Vuxna med låg ekonomisk standard

Symbolen för målet ingen fattigdom
Mål 1 Ingen fattigdom
Indikator SDG. 1. 2

Den ekonomiska standarden för hushållen har ökat de senaste åren, men det är inte jämt fördelat mellan olika grupper. För att göra jämförelser av disponibel inkomst mellan olika typer av hushåll används en metod som sätter hushållets totala disponibla inkomst i relation till hushållets sammansättning av vuxna och barn. Disponibel inkomst avser summan av samtliga hushållsmedlemmars alla skattepliktiga och skattefria inkomster minus skatt och övriga negativa transfereringar (exempelvis återbetalt studielån). Låg ekonomisk standard avser andelen personer som lever i hushåll vars ekonomiska standard är mindre än 60 procent av medianvärdet för riket.

Andel invånare 20-64 år med låg ekonomisk standard

Rad-id Mätområde Datum Värde (%)

0

Lerum

2011

5

1

Lerum

2012

5

2

Lerum

2013

5

3

Lerum

2014

5

4

Lerum

2015

5

5

Lerum

2016

5

6

Lerum

2017

5

7

Lerum

2018

5

8

Lerum

2019

5

9

Lerum

2020

6

10

Lerum

2021

6

11

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2011

11,0204

12

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2012

10,8367

13

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2013

11,1837

14

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2014

11,5102

15

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2015

11,2449

16

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2016

11,1429

17

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2017

11,5714

18

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2018

11,3061

19

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2019

11,7959

20

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2020

12,1633

21

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2021

12,2449

22

Riket

2011

12

23

Riket

2012

12

24

Riket

2013

13

25

Riket

2014

13

26

Riket

2015

13

27

Riket

2016

12

28

Riket

2017

13

29

Riket

2018

12

30

Riket

2019

13

31

Riket

2020

13

32

Riket

2021

13

33

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2011

8,11628

34

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2012

8,16279

35

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2013

8,23256

36

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2014

8,16279

37

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2015

8,06977

38

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2016

7,83721

39

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2017

8,04651

40

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2018

7,93023

41

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2019

8,30233

42

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2020

8,39535

43

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2021

8,34884

Datakälla: SCB

Kommentar

Endast 6 procent av vuxna i Lerum har låg ekonomisk standard, men andelen har ökat något sedan 2011. Eftersom måttet ekonomisk standard är relativ till alla i riket betyder det inte att personerna är fattiga och inte kan betala sina omkostnader, så som måttet låg inkomststandard. Internationellt används begreppet at risk of poverty (Eurostat), alltså att de löper risk för relativ fattigdom.

Uppdaterad: 2024-01-08