Gå direkt till sidans innehåll

Vuxna med långvarigt ekonomiskt bistånd

Symbolen för målet ingen fattigdom
Mål 1 Ingen fattigdom
Indikator SDG. 1. 4

Tanken med ekonomiskt bistånd är att det ska vara ett tillfälligt ekonomiskt stöd vid kortare perioder, men för många som inte kommer in på arbetsmarknaden har försörjningsstöd blivit det enda möjliga försörjningsalternativet. Ett långvarigt biståndsmottagande innebär både försämrad livskvalitet för individen och ökade kostnader för samhället.

Andel vuxna biståndsmottagare med långvarigt ekonomiskt bistånd

Rad-id Kön Senaste värdet (%) Datum

0

Riket

 1,1

2022

1

Män

 0,7

2022

2

Totalt

 0,6

2022

3

Kvinnor

 0,6

2022

Datakälla: Socialstyrelsen

Kommentar

Jämfört med hela Sverige har Lerum en liten andel invånare med långvarigt ekonomiskt bistånd, och mellan 2021 och 2022 minskade andelen efter att i många år legat på samma nivå. En något högre andel män än kvinnor som tar emot ekonomiskt bistånd gör det under en längre tid.

Om statistiken

Indikatorn visar vuxna biståndsmottagare med långvarigt ekonomiskt bistånd under året dividerat med det totala antalet vuxna biståndsmottagare under året. För att biståndet ska räknas som långvarigt ska personen få ekonomiskt bistånd 10-12 månader av året.

Tillståndsklassning

Rad-id Färg Beskrivning Gräns

0

 Högt

>1,2 %

1

 Medel

0,6–1,2 %

2

 Lågt

<0,6 %

Uppdaterad: 2023-10-26