Gå direkt till sidans innehåll

Vuxna med långvarigt ekonomiskt bistånd

Symbolen för målet ingen fattigdom
Mål 1 Ingen fattigdom
Indikator SDG. 1. 4

Tanken med ekonomiskt bistånd är att det ska vara ett tillfälligt ekonomiskt stöd vid kortare perioder, men för många som inte kommer in på arbetsmarknaden har försörjningsstöd blivit det enda möjliga försörjningsalternativet. Ett långvarigt biståndsmottagande innebär både försämrad livskvalitet för individen och ökade kostnader för samhället.

Andel vuxna biståndsmottagare med långvarigt ekonomiskt bistånd

Rad-id Mätområde Datum Värde (%)

0

Totalt

2010

1,0

1

Totalt

2011

0,9

2

Totalt

2012

0,7

3

Totalt

2013

0,8

4

Totalt

2014

0,8

5

Totalt

2015

0,8

6

Totalt

2016

0,7

7

Totalt

2017

0,7

8

Totalt

2018

0,7

9

Totalt

2019

0,7

10

Totalt

2020

0,7

11

Totalt

2021

0,7

12

Totalt

2022

0,6

13

Män

2010

1,0

14

Män

2011

0,8

15

Män

2012

0,7

16

Män

2013

0,9

17

Män

2014

0,8

18

Män

2015

0,8

19

Män

2016

0,8

20

Män

2017

0,8

21

Män

2018

0,7

22

Män

2019

0,7

23

Män

2020

0,8

24

Män

2021

0,8

25

Män

2022

0,7

26

Kvinnor

2010

0,9

27

Kvinnor

2011

0,9

28

Kvinnor

2012

0,7

29

Kvinnor

2013

0,8

30

Kvinnor

2014

0,8

31

Kvinnor

2015

0,7

32

Kvinnor

2016

0,7

33

Kvinnor

2017

0,7

34

Kvinnor

2018

0,7

35

Kvinnor

2019

0,7

36

Kvinnor

2020

0,7

37

Kvinnor

2021

0,6

38

Kvinnor

2022

0,6

39

Riket

2011

1,4

40

Riket

2012

1,4

41

Riket

2013

1,4

42

Riket

2015

1,3

43

Riket

2016

1,3

44

Riket

2017

1,2

45

Riket

2018

1,2

46

Riket

2019

1,3

47

Riket

2020

1,3

48

Riket

2021

1,3

49

Riket

2022

1,1

Datakälla: Socialstyrelsen

Kommentar

Jämfört med hela Sverige har Lerum en liten andel invånare med långvarigt ekonomiskt bistånd, och mellan 2021 och 2022 minskade andelen efter att i många år legat på samma nivå. En något högre andel män än kvinnor som tar emot ekonomiskt bistånd gör det under en längre tid.

Om statistiken

Indikatorn visar vuxna biståndsmottagare med långvarigt ekonomiskt bistånd under året dividerat med det totala antalet vuxna biståndsmottagare under året. För att biståndet ska räknas som långvarigt ska personen få ekonomiskt bistånd 10-12 månader av året.

Uppdaterad: 2023-10-26