Gå direkt till sidans innehåll

Utsläpp av växthusgaser totalt

Symbolen för bekämpa klimatförändringarna
Mål 13 Bekämpa klimatförändringarna
Indikator SDG.13.2

Utsläppen av växthusgaser behöver minska i mycket snabb takt. Indikatorn visar de växthusgasutsläpp som sker inom kommunen och inkluderar även verksamheter som ingår i handeln med utsläppsrätter. Utsläpp orsakat av konsumtion där utsläpp sker utanför kommunerna är inte med.

Utsläpp av växthusgaser totalt per sektor

Rad-id Samhällssektor Senaste värdet (kg CO2e) Datum

0

Totalt

 73611

2020

1

Transporter

 51166

2020

2

Arbetsmaskiner

 6524

2020

3

Produktanvändning

 5706

2020

4

Jordbruk

 5170

2020

5

Egen uppvärmning

 1811

2020

6

Avfall

 1795

2020

7

Industri

 806

2020

8

El och fjärrvärme

 635

2020

9

Utrikes transporter

 0

2020

Datakälla: Nationella emissionsdatabasen

Kommentar

Utsläppen av växthusgaser i Lerums kommun har minskat sedan 1990 och klarade etappmålet för 2020 om att minska utsläppen med 40 procent jämfört med 1990. Den största andelen av utsläppen kommer från transporter, även om dessa utsläpp också minskat mycket sedan 1990. I och med att fler och fler gått över till fjärrvärme har utsläppen från egen uppvärmning minskat markant, och den enda sektorn som har en ökande trend är produktanvändning.

Om statistiken

Statistiken visar territoriella utsläpp, alltså utsläpp som sker inom kommunens gränser. Statistiken på nationell nivå beräknas bottom up (baserat på detaljerade data om aktiviteter som utförs inom Sveriges gränser) och fördelas sedan på kommunerna utifrån aktiviteter som sker inom dess gränser. Territoriella utsläpp är del av Sveriges officiella statistik och bygger på internationellt överenskomna metoder och riktlinjer.

Uppdaterad: 2023-02-15