Gå direkt till sidans innehåll

Skyddad natur land

Symbolen för målet ekosystem och biologisk mångfald
Mål 15 Ekosystem och biologisk mångfald
Indikator SDG. 15. 3

Att skydda natur från exploatering är en viktig del av miljöarbetet i Sverige. Natur behöver skyddas för att bevara den biologiska mångfalden, men också för friluftslivet. Att skydda natur bidrar även till att vi långsiktigt tillgodoser våra grundläggande behov av till exempel rent vatten och ren luft. Här visas hur stor andel landareal som är skyddad av den totala landarealen.

Andel skyddad natur på land av total landareal i det geografiska området

Datakälla: SCB
Trend:
Utvecklingen går åt rätt håll Utvecklingen går åt rätt håll sedan 2014
Senaste värdet:
2,0 % (2022)
Utgångsvärde:
1,4 % (2014)

Kommentar

Andel landareal som är skyddad i Lerum har ökat mellan 2021 och 2022, vilket gör att Lerum nu hamnar på en medelnivå jämfört med andra kommuner. Två procent av landarealen är skyddad natur, vilket är långt ifrån EU-målet om 30 procent skyddad natur.

Om statistiken

I landarealen ingår vattendrag 6 meter och smalare samt gölar och mindre vattensamlingar, upp till max några 10-tal kvadratmeter stora. Med skyddad natur avses område inom nationalpark, naturreservat, naturvårdsområden och biotopskyddsområde.

Tillståndsklassning

Rad-id Färg Beskrivning Gräns

0

 Högt

>6,8 %

1

 Medel

1,6–6,8 %

2

 Lågt

<1,6 %

Uppdaterad: 2023-11-07