Gå direkt till sidans innehåll

Skyddad natur land

Symbolen för målet ekosystem och biologisk mångfald
Mål 15 Ekosystem och biologisk mångfald
Indikator SDG. 15. 3

Att skydda natur från exploatering är en viktig del av miljöarbetet i Sverige. Natur behöver skyddas för att bevara den biologiska mångfalden, men också för friluftslivet. Att skydda natur bidrar även till att vi långsiktigt tillgodoser våra grundläggande behov av till exempel rent vatten och ren luft. Här visas hur stor andel landareal som är skyddad av den totala landarealen.

Andel skyddad natur på land av total landareal i det geografiska området

Rad-id Mätområde Datum Värde (%)

0

Lerum

2014

1,4

1

Lerum

2015

1,4

2

Lerum

2016

1,4

3

Lerum

2017

1,4

4

Lerum

2018

1,4

5

Lerum

2019

1,4

6

Lerum

2020

1,4

7

Lerum

2021

1,4

8

Lerum

2022

2,0

9

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2014

28,9

10

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2015

28,9

11

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2016

29,0

12

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2017

29,1

13

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2018

29,2

14

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2019

29,2

15

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2020

29,3

16

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2021

29,4

17

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2022

29,6

18

Riket

2014

7,3

19

Riket

2015

7,4

20

Riket

2016

7,4

21

Riket

2017

7,5

22

Riket

2018

7,8

23

Riket

2019

7,8

24

Riket

2020

9,4

25

Riket

2021

9,5

26

Riket

2022

9,6

27

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2014

11,9

28

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2015

13,1

29

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2016

13,3

30

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2017

13,4

31

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2018

13,4

32

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2019

14,1

33

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2020

14,1

34

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2021

14,1

35

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2022

14,7

Datakälla: SCB

Kommentar

Andel landareal som är skyddad i Lerum har ökat mellan 2021 och 2022, vilket gör att Lerum nu hamnar på en medelnivå jämfört med andra kommuner. Två procent av landarealen är skyddad natur, vilket är långt ifrån EU-målet om 30 procent skyddad natur.

Om statistiken

I landarealen ingår vattendrag 6 meter och smalare samt gölar och mindre vattensamlingar, upp till max några 10-tal kvadratmeter stora. Med skyddad natur avses område inom nationalpark, naturreservat, naturvårdsområden och biotopskyddsområde.

Uppdaterad: 2023-11-07