Gå direkt till sidans innehåll

Antibiotikaförsäljning

Symbolen för målet hälsa och välbefinnande
Mål 3 Hälsa och välbefinnande
Indikator SDG. 3. 6

Antibiotika är läkemedel som används för att behandla infektioner som orsakas av bakterier. Antibiotikaresistens innebär att bakterier utvecklar motståndskraft mot antibiotika. Det är ett allvarligt och växande folkhälsoproblem både i Sverige och i världen.

Antal recept med antibiotika per 1 000 invånare

Rad-id Mätområde Datum Värde (st/1000 inv.)

0

Lerum

2007

422

1

Lerum

2008

386

2

Lerum

2009

362

3

Lerum

2010

357

4

Lerum

2011

354

5

Lerum

2012

344

6

Lerum

2013

307

7

Lerum

2014

278

8

Lerum

2015

278

9

Lerum

2016

269

10

Lerum

2017

283

11

Lerum

2018

261

12

Lerum

2019

254

13

Lerum

2020

205

14

Lerum

2021

200

15

Lerum

2022

221

16

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2007

433

17

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2008

407

18

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2009

373

19

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2010

376

20

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2011

385

21

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2012

370

22

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2013

333

23

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2014

308

24

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2015

296

25

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2016

290

26

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2017

286

27

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2018

280

28

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2019

268

29

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2020

224

30

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2021

220

31

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2022

239

32

Riket

2007

430

33

Riket

2008

410

34

Riket

2009

377

35

Riket

2010

379

36

Riket

2011

375

37

Riket

2012

364

38

Riket

2013

333

39

Riket

2014

318

40

Riket

2015

311

41

Riket

2016

303

42

Riket

2017

296

43

Riket

2018

285

44

Riket

2019

274

45

Riket

2020

227

46

Riket

2021

219

47

Riket

2022

240

48

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2007

478

49

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2008

456

50

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2009

415

51

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2010

413

52

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2011

415

53

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2012

401

54

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2013

357

55

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2014

339

56

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2015

333

57

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2016

326

58

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2017

319

59

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2018

303

60

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2019

285

61

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2020

233

62

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2021

223

63

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2022

245

Datakälla: Socialstyrelsens läkemedelsregister och SCB

Kommentar

Receptutskrivningar på antibiotika har minskat kraftigt i Sverige sedan tidigt 2000-tal, vilket är väldigt positivt. Lerum har genom åren haft färre recept med antibiotika per invånare än nationellt, och lägre än jämförbara kommuner.

Om statistiken

Indikatorn mäter antalet expedieringar med recept av antibiotika. I måttet ingår dosrecept men ej förskrivning av djurläkemedel och annan förskrivning utförd av veterinärer. Avser öppenvård, omfattar inte läkemedel ordinerade i slutenvård eller dispenserade från läkemedelsförråd, jourmottagningar och liknande. Läkemedel som förskrivits men inte hämtats ut ingår inte.

Uppdaterad: 2024-01-08