Gå direkt till sidans innehåll

Medellivslängd män

Symbolen för målet hälsa och välbefinnande
Mål 3 Hälsa och välbefinnande
Indikator SDG. 3. 3

Medellivslängd är ett vardagligt uttryck för indikatorn vars fullständiga benämning är återstående förväntad medellivslängd. I Sverige har männens livslängd ökat mer än kvinnornas sedan slutet av 1970-talet. Målet är att till 2030 minska det antal människor som dör i förtid genom förebyggande insatser och behandling.

Indikatorn mäter överlevnaden för män i alla åldrar under ett speciellt år eller en period.

Beräknad återstående medellivslängd för män i antal år vid födelsen

Datakälla: SCB
Trend:
Utvecklingen går åt rätt håll Utvecklingen går åt rätt håll sedan 2000
Senaste värdet:
82,1 år (2022)
Utgångsvärde:
78,5 år (2000)

Kommentar

Medellivslängden för män i Lerum är 82,1 år, vilket är en ökning sedan början av 2000-talet då den låg under 80 år. Medellivslängden för män i kommunen är också högre än för Sverige som helhet, och andra kommuner i länet. Kvinnor har högre medellivslängd än män.

Om statistiken

Medellivslängden i ett geografiskt område utvecklas på mycket lång sikt, och redovisas som rullande femårs-medelvärden för den vid födelsen förväntade återstående medellivslängden. Särskilt för mindre kommuner är det viktigt att studera utvecklingen över några år, eftersom det finns en viss osäkerhet i värdena för enskilda år.

Tillståndsklassning

Rad-id Färg Beskrivning Gräns

0

 Högt

>81,6 år

1

 Medel

80,0–81,6 år

2

 Lågt

<80,0 år

Uppdaterad: 2024-01-08